Oras Tynkkynen (75)

Tulos: Valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: http://www.orastynkkynen.fi

Olen 45-vuotias asiantuntija, yrittäjä ja YTM Tampereelta. Työkseni haen ratkaisuja ilmastokriisiin, luontokatoon ja luonnonvarojen ehtymiseen. Aiemmin olen vaikuttanut mm. kansanedustajana (2004-15) ja valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Nykyinen malli kohtelee eri uskontokuntia ja maailmankatsomuksia eriarvoisesti, joten muutosta tarvitaan. Kyse on kuitenkin sekä käytännössä että periaatteellisesti sen verran isosta uudistuksesta, että se vaatii perusteellisen valmistelun ja yhteiskunnallisen keskustelun. On myös hyvä punnita tarkoin erilaisia malleja.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoiminnan pelisääntöjen tulee olla kaikille toimijoille avoimet ja reilut. Toki myös evankelilais-luterilaisen kirkon pitää voida tarjota hautauspalveluja.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nuorten itsemääräämisoikeutta on syytä vahvistaa monin tavoin, esimerkiksi laskemalla äänioikeuden ja sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ikärajaa nykyisestä. Myös mahdollisuus päättää kuulumisesta uskontokuntaan sopii 15 vuotta täyttäneille.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikkien oppilaiden on tärkeä oppia eri maailmanuskonnoista ja -katsomuksista tasapuolisesti ja syrjimättä. Parhaiten tämä varmistetaan kaikille yhteisellä katsomusaineen opetuksella.

Voi kuitenkin olla hyödyllistä, että oppilaat saavat opetusta myös omassa uskonnossa julkisen koulujärjestelmän kautta. Muuten vaarana on, että uskonnonopetus on valvomatonta ja mahdollisesti ääriajattelua ruokkivaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET sopii yleisenä katsomustietona kaikille uskontokuntaan ja maailmankatsomukseen katsomatta, joten sen valinnan pitää olla mahdollista kaikille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Vastausvaihtoehdoista tämä oli lähinnä kantaani. En kuitenkaan kieltäisi kouluilta oikeutta tarjota oppilaille mahdollisuutta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Olen kallellani kieltämisen kannalle, mutta pidän kysymystä aika hankalana.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimille tarpeetonta kärsimystä aiheuttavat käytännöt tulee kieltää kaikissa tilanteissa - myös silloin, kun niitä perustellaan uskonnollisilla syillä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työntekijöiden vapautta päättää omasta tyylistään ei tule rajoittaa ilman vahvoja perusteita. Työntekijän pitää saada päättää huivin pitämisestä samalla tavalla kuin vaikka hiustensa väristä tai koruista, jos niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa työtehtävien suorittamisessa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Lainsäädäntö antaa työkaluja puuttua uskontoon perustuvaan vihapuheeseen ilman jumalanpilkkasäädöstäkin (esim. kiihottaminen kansanryhmää vastaan). Vapaassa yhteiskunnassa sananvapauden rajoitusten tulee olla mahdollisimman vähäisiä ja hyvin vankasti perusteltuja.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kaikkia kansalaisia koskevista vapaapäivistä on syytä päättää ilman kytköstä kirkkolakiin. Sinänsä siitä tuskin on suurta haittaa, jos vapaapäivät samalla palvelevat myös uskonnollisia yhdyskuntia.