Mari Kalanne (448)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://uutistuotanto.blogspot.com/

Olen 52-vuotias opettaja, vapaa toimittaja ja kansalaisvaikuttaja sekä salatun historian tutkija. Osallistun vapaaehtoistyöhön seurakunnassa. Pienilläkin teoilla voi vaikuttaa. Positiivinen elämänasenne ja huumori auttavat jaksamaan arjen haasteissa. Piirrän sarjakuvia ja kirjoitan vapaa-ajalle omaksi ja muiden iloksi.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Seurakuntien tulee olla itsenäisiä ja päättää rahoituksestaan itsenäisesti. Mikään pakko ei tuota koskaan mitään hyvää - varsinkaan, kun kyseessä ovat omantunnon ja uskonasiat.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Monikulttuurisen Suomen tulee tarjota asiallinen hautaus ja siihen liittyvät vaihtoehdot kaikille Suomessa asuville kansalaisille. Jokainen kirkko- ja uskontokunta voi hoitaa omat siunaustapansa niin kuin kokevat parhaaksi, mutta hautaustoimi voi olla yhteinen yleinen ja yhteinen asia. Mikäli valtionkirkkona toimiva ev.lut.kirkko haluaa edelleen ylläpitää omia hautausmaitaan, se suotakoon, mutta kirkkokuntien ulkopuolisienkin tulisi saada hautauspaikka.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaalla on jo ymmärrys ja käsitys, mihin haluaa uskoa ja kuulua, joten on väärin, että vanhemmilla on päätösvalta nuoren valintoihin uskonasioissa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Uskonnonopetus ei ole nykyiselläänkään enää tunnustuksellista. Huomaan opettajana, että monikulttuurisessa Suomessa myös ei-kristillisiin uskontokuntiin kuuluvat oppilaat haluavat ymmärtää ja tietää kristinuskon perinteitä. Heillä tulisi siihen olla oikeus. Kun tällainen yhteinen historiatieto ja perusteet annetaan ilman tunnustuksellisuutta, jokainen voi itse valita mihin uskoon. Yhteinen opetus lisää suvaitsevaisuuttaa ja vuoropuhelua uskontojen välillä, jolloin ennakkoluulot ja pelot vähentyvät.
Historianopetusta tulisi muutenkin lisätä koulussa, koska se auttaa ymmärtämään myös nykytilaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valtionkirkkona ev.lut.kirkko on ikään kuin ulkoistanutanut oman oppinsa opettamisen kouluille. Moni nuori kysyy, miksi on pakko opiskella uskontoa koulussa. Monille nuorille eivät uskonasiat merkitse mitään ja pakotettuina ulkokohtaisesti opittuina kliseinä, ne vieraannuttavat vielä enemmän. Vapaaehtoisuus herättää enemmän mielenkiintoa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Pakottaminen ei ole koskaan hyväksi. Koulu voi tarjota tilojaan tasapuolisesti kaikille seurakunnille iltapäivisin tapahtuvaan toimintaan koulun tiloissa sitä haluaville. Yhteistyö hyvässä hengessä on aina hyväksi. Hengellinen ja seurakunnallinen toiminta voi tuoda esimerkiksi urheiluseurojen rinnalle monipuolista virkistävää toimintaa nuorille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lainsäädännöllä ei mielestäni voida puuttua muiden uskontokuntien toimintaan. Valistus, kasvatus ja tiedon lisääminen tällä osa-alueella on rauhanomainen keino vaikuttaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tässäkään kohtaa on vaikeata puuttua juutalaisten ja arabien vuosituhansien takaisiin perinteisiin ja uskomuksiin. Asiaa pitäisi tutkia ja herättää vuoropuhelua siitä, onko näistä tavoista mahdollista luopua.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Omantunnon ja uskonnonkysymyksistä ei pidä tehdä liian jyrkkiä. Jos huivin tai muun päähineen käyttö ei aiheuta mitään erityistä haittaa työn tekemiseen, niin miksi siihen pitäisi puuttua?

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vaikeudeksi muodostuu se, että miten jumalanpilkka määritellään ja kuka sen määrittelee. Liian jyrkkää lakia ei tässä asiassa pidä asettaa, koska se voi rajoittaa mielipiteen ja sananvapautta. Kasvatuksella ja vuoropuhelulla saavutetaan parempia tuloksia, kuin lainsäädännöllä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Monet ns. "kirkolliset" pyhäpäivät eivät liity millään tavalla aitoon alkuperäiseen kristinuskoon vaan ne on asetettu Rooman kirkon toimesta pakanallisten pyhinä pidettyjen päivien kohdalle, joten niillä ei ole merkitystä. Helatorstailla on merkitystä - se tulee olla 40 päivää pääsiäisestä sillä sehän oli Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Pääsiäinen on alkuperäinen kristinuskoon kuuluva pyhäpäivä eli sapatti, joten se säilytettäköön. Historiaa kannattaa lukea.