Jussi Kukkurainen (95)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: http://keskustalaiset.fi/jussi-kukkurainen

Mie oon Jussi Kukkurainen, 18-vuotias kouvolalainen nuori ja olen ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Mie olen toiminut useissa järjestöissä ja sieltä olen saanut palon politiikkaan. Olen ehdolla, sillä haluan tuoda lisää nuorta näkökulmaa päätöksentekoon. Lupaan olla tekemässä töitä, jotta tulevaisuudessa Suomi on kokonaisvaltaisesti turvallinen ja yksikään nuori ei putoaisi kelkasta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Nykyisen kaltainen verotusoikeus evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on hyvä, sillä niillä verovaroilla mitä nämä tahot keräävät tuotetaan kaikille yleishyödyllisiä palveluita.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Evankelis-luterilaisella kirkolla on pitkät perinteet hautaustoimen hoitamisesta, ja kirkolla on resursseja ja intoa hoitaa tehtävää jatkossakin. Valtiolla ja kunnilla on jo nykyisellään hyvin paljon tehtäviä, ja hautaustoimen siirtäminen lisäisi julkisen sektorin kustannuksia, joita yritetään hillitä. Kilpailulle avaaminenkaan ei olisi hyvä vaihtoehto, sillä silloin hautaamisen kustannukset voisivat karata käsistä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

18-vuotias on täysi-ikäinen ja pystyy silloin itse miettimään haluaako kuulua mihin uskontokuntaan jos mihinkään. Tällöin myös henkilö on tarpeeksi kypsä tekemään näinkin merkittävän päätöksen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Edelleen merkittävä osa lapsista kuuluu esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon, joten heille opetuksen järjestäminen koulussa olisi helppoa, sillä myös monet opettajat ovat saaneet sen opettamiseen hyvän koulutuksen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Oman uskonnon oppiminen koulussa on rikkaus ja opettaa lapsille myös omasta kulttuuristaan, jota ET ei voi tarjota.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Jos lapsi haluaa osallistua evankelis-luterilaiseen jumalanpalvelukseen, niin en näe syytä miksi koulu sitä ei voisi tarjota.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Asia koskettaa poikaa hänen koko loppuikänsä, jolloin hänen pitäisi tehdä näinkin merkittävä päätös itse.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Teurastuksessa ei saa turhaan antaa eläimen kärsiä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

On aina kauppiaan oman harkinnassa, millaiset työvaatteet hänen alaisillaan ovat parhaimmat.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Olen tätä mieltä, sillä mikäli kirjaisimme jumalanpilkan lakiin, se olisi liian tulkinnanvaraista miettiä missä kohtaa ihminen syyllistyy tähän ja missä ei. Asian tutkiminenkaan objektiivisesti ei olisi hirveän helppoa. Lain nykyinen kirjaus on tarpeeksi hyvä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nämä mainitut vapaapäivät ovat kristinuskon perinteisiä vapaapäiviä, jolloin päivien ajankohdat ovat enemmän kytköksissä kirkkoon kuin työaikoihin.