Teppo Halonen (36)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Häme

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kaikkien uskontojen tulee olla yhdenvertaisia lain näkökulmasta. Joko verotusoikeus tulisi olla kaikilla uskontokunnilla tai sitten ei kenelläkään. Olisi kuitenkin hyvä, jos valtio takaisi jonkinlaisen rahoituksen kirkoille ja seurakunnille historiallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ja taiteen suojelemiseksi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi tulisi olla uskonnollisesti neutraalin tahon vastuulla. Nykyinen tilanne asettaa evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemaan muihin uskontoihin verrattuna. Suomessa yhä useampi haudattava vainaja on muusta uskontokunnasta tai täysin uskonnoton. Olisi myös hyvä, jos kunnat voisivat itse kaavoittaa uusia hautausmaita suoraan omille mailleen. Tämä helpottaisi myös kunnallistekniikan järjestämistä hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

15-vuotiaana monilla on jo kuva omasta maailmankatsomuksestaan. Siinä iässä on myös kristittyjen konfirmaatio, jolloin nuorista tulee seurakunnan varsinaisia jäseniä. Toisaalta vakaumus voi olla selvillä jo paljon nuorempanakin, eikä ole oikein pakottaa lasta olemaan osa uskontokuntaa, jota hän ei koe omakseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Vakaumuksellinen uskonnonopetus ei mielestäni ole peruskoulun tehtävä. On kuitenkin tärkeää opettaa maailman pääuskonnoista ja elämänfilosofioista sekä niiden tärkeimmistä opetuksista. Tämä auttaa meitä ymmärtämään toisiamme ja löytämään omaa maailmakatsomusta vastaavan oppijärjestelmän.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Oppilaiden tulisi saada valita vapaasti, ilman vanhempien suostumusta, osallistuvatko uskonnon vai ET:n opetukseen. Vaikka oppilas olisi uskossa, hän voi kokea ET:n antoisammaksi, tai alle 18-vuotias voi kuulua vanhempiensa uskontokuntaan, jota ei koe omakseen. Vastaavasti uskonnottomasta perheestä tuleva oppilas voi haluta opiskella uskontoa, koska kokee sen mielenkiintoiseksi tai saattaa itse olla uskossa.

Valinnanvapaus edistäisi uskonnonvapautta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun tehtäviin ei kuulu oppilaiden uskonnonharjoittamisesta huolehtiminen. Jos uskonnollisia tilaisuuksia kuitenkin järjestetään, tulee vastaava tilaisuus järjestää myös uskonnottomille tai eri uskontonkuntiin kuuluville. Parempi kuitenkin olisi, ettei oppilaita jaeta eri tilaisuuksiin vaan tilaisuudet olisivat kaikille sopivia, eli uskonnollisesti neutraaleja.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Muista kuin lääketieteellisistä syistä ei pidä tehdä mitään pysyviä muutoksia ihmiskehoon ilman kyseisen henkilön antamaa suostumusta. Pieni lapsi ei pysty tällaista suostumusta antamaan.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kysymys on itselleni vaikea. Toisaalta en halua puuttua uskonnonvapauteen, eikä ole oikein, että lainsäädännönkeinoin ylhäältä sanellaan uskontokunnille, mihin he saavat uskoa ja mihin ei. Toisaalta uskonnon nojalla ei saa polkea kenenkään ihsmisoikeuksia, niin miksi eläinoikeuksia saisi? Itse näen myös "tavallisen teurastuksen" ongelmallisena.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnollisten päähineiden tai huivien tulee mielestäni olla lähtökohtaisesti sallittuja työpaikoilla. Poikkeuksena tilanteet, joissa päähine estää käyttämästä työssä välttämättömiä suojavälineitä

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lainsäädäännön tulee kieltää uskonnon perusteella syrjiminen ja uskonharjoittamisen häiritseminen. Erityisen tärkeää on suojata vähemmistöuskontoihin kuuluvien oikeus harjoittaa omaa uskoaan. Uskontojen oppeja pitää kuitenkin voida kritisoida ja

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkon ja valtion tulisi olla erillään toisistaan, eikä kirkolla pitäisi olla suoraa vaikutusvaltaa lakien sisältöön. Tämä asettaa uskonnot eriarvoiseen asemaan toistensa suhteen.

Myös uskonnollisten vapaapäivien ajankohdasta tulisi päättää työaikalaissa. Samalla voitaisi ottaa huomioon myös muiden uskontojen juhlapyhiä ja määritellä niitä vapaapäiviksi niitä juhliville. Tämä voi olla hankalasti toteutettavissa Suomessa, jossa on vahva kristillinen kulttuuriperintö ja esimerkiksi joulua juhlitaan myös uskonnottomissa perheissä ja silloin suuri osa yhteiskunnasta on kiinni.