Henna Kajava (323)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://hennakajava.fi

Olen PS:n Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä kaupungin- ja aluevaltuutettu. Toimin myös muissa luottamustoimissa Espoossa ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Koulutukseltani olen filosofian maisteri maantieteestä, koska olen laaja-alaisesti kiinnostunut asioista sekä seikkailunhaluinen.

Sain uskonnon stipendin lukiossa, koska olin noihin aikoihin hyvin kiinnostunut erilaisista uskonnoista ja itseni kehittämisestä henkisesti. Jälkimmäinen on itselleni tärkeää yhä sen mahdollisimman laajassa merkityksessä.

Olen traumatisoitunut islamista siihen eri muodoissaan perehtyneenä ja erityisesti henkilökohtaisiin elämäkertoihin tutustuttuani. Kristillisyydessä ja buddhalaisuudessa näen monia sympaattisia ja ihmiselle lohtua tuovia puolia. Hindulaisuuden taas näen opillisesti erittäin kielteisiä seurauksia aiheuttavana uskontona.

Kristillisyyden monet hyvät puolet kuuluvat mielestäni säilytettävään kulttuuriperintöömme, vaikka avaruudellisen todellisuuden valossa vakavasti otettavalle uskonnollisuudelle tai edes hengellisyydelle ei juuri jää enää tilaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkkorakennukset ovat perinteisesti olleet kylien komeimpia rakennuksia ja ne ovat mielestäni tärkeitä säilyttää. Kirkollisveroillahan niitä ylläpidetään. Mielestäni on myös paikallaan, että ihmiset saavat maksaa kirkollisveroa halutessaan, koska sehän on vapaaehtoista.

Kirkot toimivat myös osaltaan peitsinä islamia vastaan, sillä monen muslimimaahanmuuttajan on helpompaa kääntyä kristinuskoon kuin ryhtyä kokonaan uskonnottomaksi. Kristinuskon näkyminen katukuvassa esimerkiksi elinvoimaisine kirkkoineen korostaa maahanmuuttajille samalla eurooppalaisten arvojen asemaa ylitse muiden uskontojen ja muiden kulttuurien arvojen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jokaisella kristityllä ja uskonnottomalla tulee olla mahdollisuus maailmankatsomuksensa mukaiseen hautaukseen - joko kristilliseen tai uskonnottomaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Miksi lasta pitäisi pakottaa johonkin uskontokuntaan? Sille ei tosiaan löydy lapsilähtöisesti ajatellen perusteita. Oma, vanhempi poikani on uskonnoton ja kuulemma avaruuden tutkimisen seurauksena. Pienempänä hän halusi oma-aloitteisesti nukkua pienen Jeesus-nuken kanssa. Aivopesun tai painostamisen seurauksena ei synny aitoa hengellisyyttä. Etenkin islamin tyttöjä alistavien käytäntöjen rantauduttua Suomeen on yhä tärkeämpää, että ikäraja uskontokuntaan kuulumiseen lasketaan 12-vuoteen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Henkinen itsensä kehittäminen ja pohdiskelu on tärkeää, joten yhteisen katsomusaineen tulisi olla pakollista kaikille. Nythän voi jättäytyä tietyin edellytyksin kokonaan uskonnon- ja katsomusaineiden opetuksen ulkopuolelle. Katsomusaineiden opetuksessa tulee olla valkopesemättä historiallisia faktoja ja samalla opetuksessa tulee opettaa mediakriittisyyden ohella uskontokritiikkiä. Jos maahanmuuttajahuoltaja ei suostu antamaan lastaan tällaisen elämänkatsomustiedon opetukseen, maahanmuuttajan oleskelulupia ei tule jatkaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Joulu- ja pääsiäiskirkot ovat parhaimmillaan antoisia perinteitä, jotka tuovat vaihtelua kouluarkeen ja luovat tunnelmaa ja mystiikkaa lomille laskeutumisessa. Yhteislaulut pompöösien urkujen säestyksellä voivat olla vaikuttavia, vaikka nykyään virsien sävelmät ovat virsiuudistuksen jälkeen aivan liian hankalia ja jopa raivostuttavia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tämä on tärkein kitkemistä vaativa uskonnollinen tapa Suomessa. On käsittämätöntä, että seksuaalista väkivaltaa ja -amputointia sallitaan. Tämä osoittaa osaltaan, ettemme elä vielä varsinaisessa sivistysvaltiossa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tavallisissakin teurastuksissa tapahtuu paljon järkyttävää kärsimystä aiheuttavia virheitä jo senkin vuoksi, että teurastamoissa tuskin työskentelee kovin empaattista ja fiksua porukkaa. Rituaaliteurastukset ovat tavallisia vaativampia, joten niissä sattuu varmasti normaalia enemmän virheitä ja laiminlyöntejä. Rituaaliteurastukset edellyttävät periaatteessa eläinlääkärin läsnäoloa, mutta käsittääkseni eläinlääkäreitä ei ole jatkuvasti näihin saatavilla. On tärkeää, että myös rituaaliteurastetun lihan tuonti Suomeen ja EU:hun kielletään kokonaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Suomalaiseen ja länsimaiseen kulttuuriin kuuluu nykyään, että uskonto on henkilökohtainen asia. Niinpä työnantajalla tulee olla oikeus edellyttää työntekijöiltään, etteivät he voi työaikanaan toimia oman uskontonsa mallinukkeina ja markkinoida omaa uskontoaan esimerkiksi pukeutumisellaan työnantajan tiloissa ja hänen kustannuksellaan. Työntekijöiden uskonnollinen pukeutuminen saattaa karkottaa asiakkaita ja heikentää liiketoiminnan kannattavuutta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskontojen ja kaikkien aatteiden arvostelu on tärkeää sivistysvaltioon kuuluvaa sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Mielestäni on turvallisinta, että kristinuskoon pohjautuvat vapaapäivät säilytetään entisellään, olemassaolevin käytännöin, jotta emme vaan menetä yhtään vapaapäivää, jos vapaapäivien uskonnollinen perusta menetetään.