Tuomo Lapveteläinen (110)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Elinvoimainen ja kehittyvä Itä-Suomi tavoitteenani

Olen 59-vuotias lääkäri Kuopiosta. Maatilan kasvatti Kaislastenlahdesta. Lääkärin ja tohtorin opinnot Kuopion yliopistossa. 7 vuotta Orionilla Kuopiossa lääkäritutkijana. 17 vuotta ylilääkärinä Fimeassa. 5 vuotta edustin Suomea EU:n lääkevirastossa.

Nykyään terveyskeskuslääkärinä Lapinlahdella. Yhteensä 33 vuoden ajan pää- tai sivutoimisesti päivystävänä lääkärinä Laihialta Ilomantsiin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakuntalainen.

SOTE-ala on kokenut suuria muutoksia viime aikoina. Päätökset eivät ole aina olleet kovin onnistuneita, esim. päivystysten keskittämisasetus. Korjausliikkeet ovat mahdollisia. Haluan olla kehittämässä ja edistämässä itäsuomalaisten hyvinvointia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Jokainen voi päättää 18 vuotta täytettyään, haluaako kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön, myös sellaiseen, jolla on verotusoikeus.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Uskon 15-vuotiaana olevan kypsyyttä riittävästi päättää omista vakaumuksistaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Kannatan sallivaa suomalaisuutta tässä suhteessa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Kannatan sallivaa suomalaisuutta tässäkin suhteessa. Mutta nämä uskonnolliset tunnusmerkit eivät saa olla esim. hygienian tai yleisen turvallisuuden vaarantajia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Käsite on outo, ja sitä on käytetty lyömäaseena vuosisatojen ajan. Meillä on lainsäädännössämme kielletty kiihottaminen kansanryhmiä kohtaan ja se mielestäni riittää.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät koskettavat niin paljon myös muita kuin kirkkoon kuuluvia, joten niistä päättäkööt jatkossa Eduskunta ja työmarkkinajärjestöt.