Petra Virtanen (68)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Olen Saarijärven kaupungin palveluksessa työskentelevä, julkishallinnon osaajaksi koulutettu liikunnanohjaaja. Ratkaisukeskeinen asioihin paneutuminen rivakasti on perusasetuksenani ja ryhti, eli suoraselkäisyys yhdistää sekä liikuntaa, terveyttä, turvaa että yhteisten asioitten hoitamista.
Haluan keskittyä oikeudenmukaiseen politiikkaan, perusasioiden hoitamiseen, suomalaisille tärkeistä lähtökohdista.

Asioita ei tule muuttaa muuttamisen vuoksi, vaan järkiperustein, veronmaksajien lähtökohdista.

Pakottomuus ja perusasioista huolehtiminen antaa tilaa vapaille ideoille.

Ei tule myydä itseään hinnalla millä hyvänsä, kerjätä, houkutella ja nöyristellä. Täytyy löytyä ylpeyttä ja taloudellista ymmärrystä jarruttaa, olla oma itsensä.

Suomessa on saatu pitkään nauttia laadukkaista perusteista: kyläkoulut, omat koulujen keittäjät, erityisopetus, tarkkailuluokat, luontoliikunta, julkinen terveydenhuolto, hoiva, laadukas koulutus, osaava työikäinen väestö, itsenäisyys, yhteisöllisyys, kiitollisuus.

Mutta nyt juuri ne, jotka tästä kaikesta hyvästä itse ovat kyllä nauttineet, juuri he ovat ajaneet tämän kaiken hyvän alas.

Tarvehierarkian ylimmillä portailla ei voida hifistellä, kun perustukset on mädätetty. Katse on käännettävä perusasioihin ja hoidettava ne kuntoon. Näin sopivan kokoisessa maassa hyvinvointi ja laadukkaat perusasiat voidaan turvata kaikille, kun ei hassata resursseja epäoleelliseen hifistelyyn ja toisten kopiointiin.

Aikuiset lapseni asuvat omillaan, joten nyt on aikaa paneutua yhteisten asioitten hoitoon. Metsästyskoirat ja läsnäolon taika innostavat arjessa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verotusoikeus voidaan hyvin säilyttää, Suomessa kun on vapaus valita kuuluuko tähän verottavaan yhteisöön vai ei.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Suomalaisessa kulttuurissa Evankelis-luterilaisuus ja sille kuuluvat tehtävät ovat tuttuja ja toimivia. Jo nyt valtio rahoittaa hautaustoimen kulut, joten tämä yhteistyönä toimiva malli voi hyvin jatkua ennallaan.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Aivot kehittyvät tutkitusti nuoruusiässä voinakkaasti. Lopullinen rakenne ja toimintakyky saavutetaan n.25-vuotiaana. Tunteet, impulsiivisuus ja käyttäytymisen säätely on vielä kesken esiteineillä. Siksi turvallinen ja myönteinen ympäristö tulee turvata ja voimakkaat, vaihtelevat uskontokuntien mahdolliset painostukset ja ohjailu hillitä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Usko ei ole riippuvainen tiedosta. Uskontoja ja katsomuksia voidaan opettaa hyvin kaikille yhdessä. Hyvä nousee sieltä esiin joka tapauksessa.

Lähimmäisenrakkaus, armo, luottamus hyvään,rakkauden teot, hyvät valinnat, vastuullinen ja kestävä elämä sekä toisten huomioon ottaminen syntyy muualla kuin opetuksessa, se syntyy uskossa! Voimme luottaa tässä uskoon.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET-opetuksen perusteet liittyvät suoraan kristinuskoon. Hyvä elämä, itsestä ja lähimmäisestä huolehtiminen,omaan ajatteluun ja toimintaan vaikuttaminen, suvaitsevaisuus, vastuullisuus, avoin ja pohdiskeleva asenne. Nämä tukevat uskoa, joten ET-ei ole pois kristinuskolta. Se pikemminkin vahvistaa halua luottaa ja uskoa aidosti, omista lähtökohdista. Ei opetuksen ja käskyjen vuoksi, vaan aidon uskon vuoksi.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Turvallinen ja myönteinen ympäristö luo luottamusta ja edistää hyvää kasvua. Evankelis-luterilaiset Jumalanpalvelukset ovat tähän yksi hyvä perusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Uskontoihin kuuluvat, fyysistä koskemattomuutta räikeästi rikkovat rituaalit eivät kuulu hyvinvointivaltion toimintaan. Ehdottomasti kiellettävä, kaikissa tapauksissa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Halal-teurastus liittyy KESKIAIKAISEEN barbaariseen perinteeseen, jossa eläimelle tuotetaan tarkoituksellisesti kohtuutonta tuskaa. Tätä ei tule missään olosuhteissa sallia hyvinvointivaltiossa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Huivin käyttö perustuu uskonoppineiden tulkintoihin. Hyvinvointivaltion tulee irrottautua uskomuksista ja tulkinnoista, joilla osa väestöstä merkitään.

Häiritsevä alastomuus on kiellettyä julkisilla paikoilla,samoin naamioituminen, kun siihen liittyy vahingoittamista.

Huivin käyttö tulee kieltää ja olettaa, että hyvinvointivaltiossa
julkisissa tiloissa liikutaan tunnistettavana,ilman huiveja tai muita naamioita.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Kaikki asiat, mistä puhuminen, kritisointi, huumori ja ironia KIELLETÄÄN, muuttuvat oudoiksi ja vaarallisiksi. Puhe sen kaikissa muodoissa tulee sallia. Erilainen mielipide ei ole uhka, vaan mahdollisuus.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkkolaki on hyvä pohja vapaapäivistä suomalaisessa kulttuurissa.