Marika Puolimatka (159)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Olen Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan maakuntavaltuutettu ja Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän 2.varapuheenjohtaja. Politiikassa olen mukana, koska uskon että asiat voivat muuttua. Tarvitaan maalaisjärkeä päätöksentekoon ja sitä minulla on.

Lapsuuden ja nuoruuden olen asunut maaseudulla. Olen naimisissa ja kuuden lapsen äiti. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä. Liikunta on aina ollut osa minua. Vapaa-aikana teen vapaaehtoistyötä yleisurheiluvalmentajana paikallisessa urheiluseurassa lasten ja nuorten parissa.

On tullut aika lopettaa järjettömyys. Suomen tulee irtaantua kehityksestä, joka tuhoaa taloutemme ja yhteiskuntamme. Nyt on mahdollisuus pelastaa Suomi! Tehdään se yhdessä. Olen liikkeellä sinun puolestasi.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Luterilaisessa kirkossa on tällä hetkellä noin 3,7 miljoonaa jäsentä ja ortodoksisessa kirkossa noin 60000 jäsentä. Näin suurissa kirkoissa verotusoikeus voidaan katsoa perustelluksi. Muut kirkkokunnat ovat jäsenmäärältään huomattavasti pienempiä, joten en katso, että olisi perusteltua ottaa verotusoikeutta käyttöön muiden kirkkokuntien kohdalla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyisin on mahdollista arkkuhautaus ja polttohautaus. Tärkeää on, että hautaaminen tapahtuu vainajaa kunnioittaen. Nykyinen järjestelmä on toimiva eikä sitä tarvitse muuttaa. Mikäli uusia hautausmenetelmiä otetaan tulevaisuudessa käyttöön, kuten vesituhkaaminen tai kompostoiminen, täytyy asiaa tarkastella niiden osalta uudelleen. Hautaustoimi ei ole bisnes eikä sitä tule avata kilpailulle.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Nykyinen 18 vuoden ikäraja tuntuu tässä kohtaa korkealta. 15-vuotias ajattelee jo hyvin itsenäisesti ja mielestäni olisi hyvä, että hän voisi tehdä uskontokunnan suhteen oman valinnan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mikäli katsomusaineet lopetettaisiin ja yhdistettäisiin historiaan, se tarkoittaisi tietotason pienenemistä tämän osalta. On hyvä, että opetetaan erilaisten uskontojen perusteet, koska yhteiskunnat rakentuvat aina maailmankatsomuksen pohjalta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Evankelisluterilaisella kirkolla on pitkä historia Suomessa ja jumalanpalveluksiin osallistuminen avaa ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista. Riittää, että osallistuminen on vapaaehtoista mikäli lapsi ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja hänelle tarjotaan korvaavaa toimintaa. Tätä kokemusta ei pidä missään nimessä ottaa pois lapsilta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Maailmassa on noin miljardi ympärileikattua poikaa/miestä. Poikien ympärilaikkauksia tehdään myös lääketietellisistä syistä. Mikäli toimenpide tehdään imeväisiässä, se on hyvin riskitön. Yleisestiottaen tätä ei ole kriminalisoitu muuallakaan. Juutalaisuuteen kuuluu oleellisena osana poikien ympärileikkaus. Uskonnonvapauden kannalta olisi erittäin ongelmallista kieltää ympärileikkaus. Ilman ympärileikkausta ei poika/mies voi olla juutalainen eikä juutalaisen seurakunnan jäsen. Tätä ei tule virheellisesti yhdistää tyttöjen silpomiseen, joka on luonteeltaan aivan toisenlainen toimenpide.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Mielestäni kauppiaalla on tähän omistamassaan kaupassa oikeus.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Lakia tässä kohtaa tulkitaan varmasti melko löysästi. En kuitenkaan näe tarvetta muuttaa lakia.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nykyinen laki on hyvä, sitä ei ole tarpeen muuttaa.