Eduskuntavaalikone 2023, äänestäjien vastaukset

Luvut on painotettu niin, että tärkeäksi merkitty kysymys saa saman kertoimen kuin koneen etsiessä parhaan ehdokkaan.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

  Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 11 %
  Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 24 %
  Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 55 %
  Ei vastannut: 11 %

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

  Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 24 %
  Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 40 %
  Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 24 %
  Ei vastannut: 12 %

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

  18 vuotta on sopiva ikäraja.: 27 %
  15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 42 %
  Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 20 %
  Ei vastannut: 11 %

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

  Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 42 %
  Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 17 %
  Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 19 %
  Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 15 %
  Ei vastannut: 7 %

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

  Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 14 %
  Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 76 %
  Ei vastannut: 10 %

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

  Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 61 %
  Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 22 %
  Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 10 %
  Ei vastannut: 8 %

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 16 %
  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 74 %
  Ei vastannut: 10 %

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

  Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 78 %
  Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 8 %
  Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 4 %
  Ei vastannut: 10 %

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

  Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 40 %
  Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 46 %
  Ei vastannut: 14 %

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

  Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 25 %
  Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 59 %
  Ei vastannut: 16 %

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

  Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 22 %
  Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 62 %
  Ei vastannut: 16 %