Kaikkien yhteenveto, eduskuntavaalit 2023

Yhteensä 670 ehdokasta on vastannut vaalikoneeseen.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

  Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 79 vastausta, 12 %
  Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 291 vastausta, 43 %
  Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 238 vastausta, 36 %
  Ei vastannut: 62 (9 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

  Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 270 vastausta, 40 %
  Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 197 vastausta, 29 %
  Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 150 vastausta, 22 %
  Ei vastannut: 53 (8 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

  18 vuotta on sopiva ikäraja.: 209 vastausta, 31 %
  15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 327 vastausta, 49 %
  Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 111 vastausta, 17 %
  Ei vastannut: 23 (3 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

  Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 271 vastausta, 40 %
  Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 135 vastausta, 20 %
  Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 182 vastausta, 27 %
  Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 61 vastausta, 9 %
  Ei vastannut: 21 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

  Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 110 vastausta, 16 %
  Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 528 vastausta, 79 %
  Ei vastannut: 32 (5 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

  Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 312 vastausta, 47 %
  Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 233 vastausta, 35 %
  Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 91 vastausta, 14 %
  Ei vastannut: 34 (5 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 68 vastausta, 10 %
  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 525 vastausta, 78 %
  Ei vastannut: 77 (11 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

  Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 553 vastausta, 83 %
  Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 45 vastausta, 7 %
  Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 15 vastausta, 2 %
  Ei vastannut: 57 (9 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

  Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 247 vastausta, 37 %
  Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 331 vastausta, 49 %
  Ei vastannut: 92 (14 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

  Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 174 vastausta, 26 %
  Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 352 vastausta, 53 %
  Ei vastannut: 144 (21 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

  Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 190 vastausta, 28 %
  Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 388 vastausta, 58 %
  Ei vastannut: 92 (14 %)