Painotetut yhteenvedot, eduskuntavaalit 2023

Puoluekohtainen painotus

Jakauma on painotettu puolueiden paikkamäärillä edellisten eduskuntavaalien mukaan ja olettaen puolueiden edustajien kantojen jakautuvan samoin kuin vaalikoneeseen vastanneilla.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

  Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 12 %
  Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 55 %
  Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 24 %
  Ei vastannut: 980 (10 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

  Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 47 %
  Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 24 %
  Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 18 %
  Ei vastannut: 946 (10 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

  18 vuotta on sopiva ikäraja.: 32 %
  15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 50 %
  Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 14 %
  Ei vastannut: 372 (4 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

  Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 44 %
  Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 23 %
  Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 25 %
  Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 6 %
  Ei vastannut: 287 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

  Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 12 %
  Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 84 %
  Ei vastannut: 435 (4 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

  Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 40 %
  Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 41 %
  Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 13 %
  Ei vastannut: 509 (5 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 8 %
  Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 81 %
  Ei vastannut: 1009 (10 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

  Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 86 %
  Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 6 %
  Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 2 %
  Ei vastannut: 607 (6 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

  Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 37 %
  Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 52 %
  Ei vastannut: 1126 (12 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

  Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 27 %
  Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 49 %
  Ei vastannut: 2362 (24 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

  Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 28 %
  Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 58 %
  Ei vastannut: 1370 (14 %)