Puolueittainen yhteenveto, eduskuntavaalit 2023

Yhteenvetoa ei näytetä puolueista, joissa on alle 10 vastannutta ehdokasta.

Keskusta (26 ehdokasta)

Hajonta: 56 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 3 (12 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 20 (77 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 3 (12 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 19 (73 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 1 (4 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 3 (12 %)
 Ei vastannut: 3 (12 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 11 (42 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 10 (38 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 3 (12 %)
 Ei vastannut: 2 (8 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 7 (27 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 4 (15 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 9 (35 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 2 (8 %)
 Ei vastannut: 4 (15 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 9 (35 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 14 (54 %)
 Ei vastannut: 3 (12 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 5 (19 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 12 (46 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 4 (15 %)
 Ei vastannut: 5 (19 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 2 (8 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 19 (73 %)
 Ei vastannut: 5 (19 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 14 (54 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 4 (15 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (4 %)
 Ei vastannut: 7 (27 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 9 (35 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 13 (50 %)
 Ei vastannut: 4 (15 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 7 (27 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 10 (38 %)
 Ei vastannut: 9 (35 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 12 (46 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 7 (27 %)
 Ei vastannut: 7 (27 %)

Kokoomus (36 ehdokasta)

Hajonta: 46 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 4 (11 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 22 (61 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 8 (22 %)
 Ei vastannut: 2 (6 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 19 (53 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 3 (8 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 11 (31 %)
 Ei vastannut: 3 (8 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 10 (28 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 23 (64 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 2 (6 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 19 (53 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 9 (25 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 8 (22 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 1 (3 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 34 (94 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 9 (25 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 16 (44 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 9 (25 %)
 Ei vastannut: 2 (6 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 3 (8 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 27 (75 %)
 Ei vastannut: 6 (17 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 31 (86 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 4 (11 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 11 (31 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 21 (58 %)
 Ei vastannut: 4 (11 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 18 (50 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 12 (33 %)
 Ei vastannut: 6 (17 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 8 (22 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 22 (61 %)
 Ei vastannut: 6 (17 %)

Kristillisdemokraatit (76 ehdokasta)

Hajonta: 50 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 18 (24 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 47 (62 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 8 (11 %)
 Ei vastannut: 3 (4 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 58 (76 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 6 (8 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 7 (9 %)
 Ei vastannut: 5 (7 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 42 (55 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 34 (45 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 3 (4 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 29 (38 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 42 (55 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 41 (54 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 26 (34 %)
 Ei vastannut: 9 (12 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 4 (5 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 52 (68 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 16 (21 %)
 Ei vastannut: 4 (5 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 36 (47 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 22 (29 %)
 Ei vastannut: 18 (24 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 35 (46 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 17 (22 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 7 (9 %)
 Ei vastannut: 17 (22 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 22 (29 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 39 (51 %)
 Ei vastannut: 15 (20 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 49 (64 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 13 (17 %)
 Ei vastannut: 14 (18 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 51 (67 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 13 (17 %)
 Ei vastannut: 12 (16 %)

Liike nyt (64 ehdokasta)

Hajonta: 58 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 7 (11 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 31 (48 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 20 (31 %)
 Ei vastannut: 6 (9 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 29 (45 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 12 (19 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 21 (33 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 22 (34 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 34 (53 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 6 (9 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 18 (28 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 22 (34 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 20 (31 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 2 (3 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 5 (8 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 52 (81 %)
 Ei vastannut: 7 (11 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 25 (39 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 17 (27 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 17 (27 %)
 Ei vastannut: 5 (8 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 4 (6 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 48 (75 %)
 Ei vastannut: 12 (19 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 55 (86 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 5 (8 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (2 %)
 Ei vastannut: 3 (5 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 26 (41 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 28 (44 %)
 Ei vastannut: 10 (16 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 18 (28 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 24 (38 %)
 Ei vastannut: 22 (34 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 20 (31 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 38 (59 %)
 Ei vastannut: 6 (9 %)

Perussuomalaiset (76 ehdokasta)

Hajonta: 43 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 6 (8 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 55 (72 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 11 (14 %)
 Ei vastannut: 4 (5 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 48 (63 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 9 (12 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 13 (17 %)
 Ei vastannut: 6 (8 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 42 (55 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 28 (37 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 4 (5 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 14 (18 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 20 (26 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 34 (45 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 7 (9 %)
 Ei vastannut: 1 (1 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 14 (18 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 57 (75 %)
 Ei vastannut: 5 (7 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 17 (22 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 54 (71 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 4 (5 %)
 Ei vastannut: 1 (1 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 8 (11 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 64 (84 %)
 Ei vastannut: 4 (5 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 70 (92 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 4 (5 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 61 (80 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 9 (12 %)
 Ei vastannut: 6 (8 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 19 (25 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 42 (55 %)
 Ei vastannut: 15 (20 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 33 (43 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 37 (49 %)
 Ei vastannut: 6 (8 %)

RKP (14 ehdokasta)

Hajonta: 51 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 2 (14 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 8 (57 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 2 (14 %)
 Ei vastannut: 2 (14 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 7 (50 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 5 (36 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (14 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 4 (29 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 8 (57 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 2 (14 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 6 (43 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 3 (21 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 4 (29 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 1 (7 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 2 (14 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 11 (79 %)
 Ei vastannut: 1 (7 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 7 (50 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 3 (21 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 2 (14 %)
 Ei vastannut: 2 (14 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 3 (21 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 11 (79 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 11 (79 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 0 (0 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (7 %)
 Ei vastannut: 2 (14 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 1 (7 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 10 (71 %)
 Ei vastannut: 3 (21 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 3 (21 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 5 (36 %)
 Ei vastannut: 6 (43 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 6 (43 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 7 (50 %)
 Ei vastannut: 1 (7 %)

SDP (42 ehdokasta)

Hajonta: 42 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 4 (10 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 22 (52 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 8 (19 %)
 Ei vastannut: 8 (19 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 18 (43 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 13 (31 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 6 (14 %)
 Ei vastannut: 5 (12 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 9 (21 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 23 (55 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 6 (14 %)
 Ei vastannut: 4 (10 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 22 (52 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 11 (26 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 5 (12 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 2 (5 %)
 Ei vastannut: 2 (5 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 1 (2 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 41 (98 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 20 (48 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 10 (24 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 8 (19 %)
 Ei vastannut: 4 (10 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 1 (2 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 36 (86 %)
 Ei vastannut: 5 (12 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 38 (90 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 1 (2 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (2 %)
 Ei vastannut: 2 (5 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 4 (10 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 31 (74 %)
 Ei vastannut: 7 (17 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 12 (29 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 16 (38 %)
 Ei vastannut: 14 (33 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 7 (17 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 28 (67 %)
 Ei vastannut: 7 (17 %)

Vasemmistoliitto (69 ehdokasta)

Hajonta: 23 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 9 (13 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 16 (23 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 33 (48 %)
 Ei vastannut: 11 (16 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 6 (9 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 47 (68 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 6 (9 %)
 Ei vastannut: 10 (14 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 6 (9 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 42 (61 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 19 (28 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 51 (74 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 9 (13 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 1 (1 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 6 (9 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 0 (0 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 66 (96 %)
 Ei vastannut: 3 (4 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 56 (81 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 7 (10 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 5 (7 %)
 Ei vastannut: 1 (1 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 4 (6 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 62 (90 %)
 Ei vastannut: 3 (4 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 65 (94 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 0 (0 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (1 %)
 Ei vastannut: 3 (4 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 5 (7 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 60 (87 %)
 Ei vastannut: 4 (6 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 6 (9 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 44 (64 %)
 Ei vastannut: 19 (28 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 4 (6 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 54 (78 %)
 Ei vastannut: 11 (16 %)

Vihreä Liitto (60 ehdokasta)

Hajonta: 26 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 11 (18 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 11 (18 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 32 (53 %)
 Ei vastannut: 6 (10 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 11 (18 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 25 (42 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 19 (32 %)
 Ei vastannut: 5 (8 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 1 (2 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 35 (58 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 24 (40 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 49 (82 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 8 (13 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 0 (0 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 3 (5 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 0 (0 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 60 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 47 (78 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 4 (7 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 8 (13 %)
 Ei vastannut: 1 (2 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 1 (2 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 53 (88 %)
 Ei vastannut: 6 (10 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 55 (92 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 2 (3 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (2 %)
 Ei vastannut: 2 (3 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 5 (8 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 47 (78 %)
 Ei vastannut: 8 (13 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 6 (10 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 41 (68 %)
 Ei vastannut: 13 (22 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 3 (5 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 49 (82 %)
 Ei vastannut: 8 (13 %)

Liberaalipuolue (37 ehdokasta)

Hajonta: 23 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 0 (0 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 2 (5 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 35 (95 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 0 (0 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 2 (5 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 34 (92 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 6 (16 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 17 (46 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 14 (38 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 18 (49 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 2 (5 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 2 (5 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 15 (41 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 0 (0 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 37 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 34 (92 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 1 (3 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 1 (3 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 2 (5 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 35 (95 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 36 (97 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 1 (3 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 19 (51 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 16 (43 %)
 Ei vastannut: 2 (5 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 1 (3 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 34 (92 %)
 Ei vastannut: 2 (5 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 0 (0 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 31 (84 %)
 Ei vastannut: 6 (16 %)

Piraattipuolue (23 ehdokasta)

Hajonta: 27 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 2 (9 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 2 (9 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 19 (83 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 1 (4 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 11 (48 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 11 (48 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 2 (9 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 15 (65 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 5 (22 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 14 (61 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 2 (9 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 1 (4 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 6 (26 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 0 (0 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 23 (100 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 21 (91 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 0 (0 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 1 (4 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 21 (91 %)
 Ei vastannut: 2 (9 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 21 (91 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 0 (0 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (9 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 10 (43 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 10 (43 %)
 Ei vastannut: 3 (13 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 1 (4 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 22 (96 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 1 (4 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 22 (96 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

Sinimusta liike (28 ehdokasta)

Hajonta: 37 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 1 (4 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 20 (71 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 6 (21 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 17 (61 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 9 (32 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (7 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 18 (64 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 7 (25 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 1 (4 %)
 Ei vastannut: 2 (7 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 3 (11 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 4 (14 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 19 (68 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 1 (4 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 21 (75 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 7 (25 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 6 (21 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 18 (64 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 2 (7 %)
 Ei vastannut: 2 (7 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 27 (96 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 26 (93 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 1 (4 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 1 (4 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 23 (82 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 2 (7 %)
 Ei vastannut: 3 (11 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 10 (36 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 14 (50 %)
 Ei vastannut: 4 (14 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 15 (54 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 10 (36 %)
 Ei vastannut: 3 (11 %)

Suomen kommunistinen puolue (31 ehdokasta)

Hajonta: 22 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 2 (6 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 2 (6 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 26 (84 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 1 (3 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 30 (97 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 5 (16 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 12 (39 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 11 (35 %)
 Ei vastannut: 3 (10 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 19 (61 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 3 (10 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 2 (6 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 6 (19 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 0 (0 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 30 (97 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 25 (81 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 0 (0 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 3 (10 %)
 Ei vastannut: 3 (10 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 1 (3 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 25 (81 %)
 Ei vastannut: 5 (16 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 25 (81 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 3 (10 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (3 %)
 Ei vastannut: 2 (6 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 7 (23 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 19 (61 %)
 Ei vastannut: 5 (16 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 1 (3 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 24 (77 %)
 Ei vastannut: 6 (19 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 0 (0 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 29 (94 %)
 Ei vastannut: 2 (6 %)

Valta kuuluu kansalle (16 ehdokasta)

Hajonta: 51 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 2 (13 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 8 (50 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 4 (25 %)
 Ei vastannut: 3 (19 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 11 (69 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 3 (19 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 3 (19 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 8 (50 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 9 (56 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 2 (13 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 1 (6 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 10 (63 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 3 (19 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 8 (50 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 8 (50 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 2 (13 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 13 (81 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 2 (13 %)
 Ei vastannut: 0 (0 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 2 (13 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 14 (88 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 13 (81 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 2 (13 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 0 (0 %)
 Ei vastannut: 2 (13 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 13 (81 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 3 (19 %)
 Ei vastannut: 1 (6 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 9 (56 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 6 (38 %)
 Ei vastannut: 2 (13 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 11 (69 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 4 (25 %)
 Ei vastannut: 2 (13 %)

Vapauden liitto (39 ehdokasta)

Hajonta: 50 %.

1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.: 5 (13 %)
 Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.: 16 (41 %)
 Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.: 13 (33 %)
 Ei vastannut: 4 (10 %)

2. Miten hautaustoimi tulee järjestää?

 Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.: 15 (38 %)
 Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.: 9 (23 %)
 Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.: 8 (21 %)
 Ei vastannut: 6 (15 %)

3. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?

 18 vuotta on sopiva ikäraja.: 18 (46 %)
 15-vuotiaan tulee voida päättää itse.: 13 (33 %)
 Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.: 4 (10 %)
 Ei vastannut: 3 (8 %)

4. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.: 9 (23 %)
 Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.: 1 (3 %)
 Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.: 18 (46 %)
 Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.: 5 (13 %)
 Ei vastannut: 5 (13 %)

5. Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.: 4 (10 %)
 Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.: 33 (85 %)
 Ei vastannut: 1 (3 %)

6. Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?

 Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.: 15 (38 %)
 Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.: 15 (38 %)
 Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.: 6 (15 %)
 Ei vastannut: 2 (5 %)

7. Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?

 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.: 1 (3 %)
 Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.: 33 (85 %)
 Ei vastannut: 4 (10 %)

8. Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?

 Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.: 31 (79 %)
 Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.: 1 (3 %)
 Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.: 1 (3 %)
 Ei vastannut: 5 (13 %)

9. Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?

 Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.: 21 (54 %)
 Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.: 9 (23 %)
 Ei vastannut: 8 (21 %)

10. Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?

 Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.: 6 (15 %)
 Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.: 23 (59 %)
 Ei vastannut: 9 (23 %)

11. Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?

 Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.: 11 (28 %)
 Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.: 20 (51 %)
 Ei vastannut: 7 (18 %)