Soili Haverinen, Vantaa

Puolue: Kristillisdemokraatit

Tulos: 224 ääntä, varasija valtuustoon.

Kotisivu: http://soilihaverinen.fi/

Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
Kyllä, vuosittainen jumalanpalvelus on hyvä tapa.

Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.

Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?
Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.

Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?
Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.

Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
Ei tulisi.

Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
Ei, kaikki katsomusaineet on opetettava erikseen.

Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
Ei.

Ehdokkaan vapaat kommentit

Erikoista kysyä kuntavaalien yhteydessä näin monia lakisääteisiä asioita, joista päättää eduskunta eikä kaupunginvaltuusto. Osa kysymyksistä koskettaa jopa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tasoa.

On tärkeää, että kouluissa ja päivähoidossa kunnioitetaan kunkin perheen vakaumusta, mikä se sitten onkin, ja tuetaan sen mukaista kasvatusta. Uskonnollinen moninaisuus on Vantaalla todellisuutta. Koulu, jossa uskontoon suhtaudutaan myönteisesti eikä uskonnollisuutta pyritä väkisin neutralisoimaan, kasvattaa lapsistamme kansalaisia, jotka osaavat toimia moniarvoisessa yhteiskunnassa omaa ja toisen vakaumusta kunnioittaen.

Kirkon jäsenet kustantavat itse omat seremoniatilansa kirkollisveroillaan. Uskonnottomat ja muihin uskontoihin kuuluvat voivat samalla tavalla kustantaa omat tilansa. Ei olisi oikeudenmukaista maksattaa heidän seremoniatilojaan kuntalaisilla, joista suurin osa maksaa jo kirkollisveroa.