Jarmo Jussi Kanerva, Espoo

Puolue: Perussuomalaiset

Tulos: 211 ääntä, varasija valtuustoon.

Kotisivu: http://jarmokanerva.fi

Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.

Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.

Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?
Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.

Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?
Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.

Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
Kyllä, jos paikkakunnan ev. lut. seurakunta ei vuokraa kappeleita.

Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.

Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
Kyllä.

Ehdokkaan vapaat kommentit

1. Kirkkoon jumalanpalvelukseen menemisen pitää olla vapaaehtoista, jos ei tunnusta uskontoa. Koulu VOI viedä sen uskonnon harjoittajat, ja sitä pidetään heille kauniina tapana. Riippuu jo koulusta ja luokasta. Jossain alkaa olla enemmän muita kuin ev.lut oppilaita. Harkitkoot mitä tekevät ja voi tehdä. Tupakkatauko ei ole vaihtoehto tai on ongelmia.

3. -Koulussa jättäisin käytännön harkintaa järjestelyihin, vaikkapa ruokailu. Suurissa ruokaloissa ei ole iso ongelma olla muutama erilainen vaihtoehtoja.

-6. Täsmennys, että olisi hyvä opettaa kaikille eri uskomuskuntien perusideat ja missä voi olla ristiriitoja. Jonkinlainen sosiaalinen ohje ja sivistys.