Jyri-Petteri Paloposki, Turku

Puolue: Vihreä Liitto

Tulos: 43 ääntä, ei valittu.

Kotisivu: https://www.zeip.fi/

Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.

Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
Mieluiten ostetaan toimijalta, jolla ei ole uskonnollista kytköstä.

Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?
Koulussa tarjotaan kasvisruokaa, se sopii myös juutalaisen perheen lapselle.

Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?
Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.

Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
Ei tulisi.

Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
Kristinuskon eri suuntien yhteisopetus käy, muu yhdistäminen ei.

Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
Kyllä.

Ehdokkaan vapaat kommentit

On tärkeää, että kaikki elämänkatsomuksesta riippumatta voivat tasavertaisesti hyödyntää kunnan palveluita ilman, että tuntevat olonsa ulkopuoliseksi. Siksi lähtökohtana on, että kunnan ei tarvitse koulussa rajallisten resurssiensa puitteissa järjestää uskonnollista toimintaa, vaan se voidaan jättää perheiden ja seurakuntien tehtäväksi.

Jos seurakunnan järjestämä aamu- tai iltapäivätoiminta on tunnustuksetonta eikä aiheuta kenellekään esimerkiksi ulkopuolisuuden tunnetta, voidaan myös seurakunnan kanssa tehdä hyvin asiassa yhteistyötä.

Ensisijaisesti hautajaisten seremoniatila tulisi pystyä järjestämään vapailta markkinoilta – Turussakin on soveltuvia tiloja tarjolla. Pienempien kuntien osalta tilanne voi olla eri, ja tällöin kunnallakin on mielestäni vastuu varmistaa, että sopiva tila on saatavilla.

Olisi järkevää, että elämänkatsomustietoa ja eri uskontoja voitaisiin opettaa osittain samoissa ryhmissä siltä osin, kun aineiden oppimistavoitteet risteävät – tämä sekä toisi pieniä resurssisäästöjä että toisaalta loisi ymmärrystä eri elämänkatsomusten yhteydestä. Ilmeisesti nykyinen lainsäädäntö ei tätä kuitenkaan erityisen hyvin mahdollista, jolloin kaupungin on luonnollisesti noudatettava lakia. Lisäksi tässäkin olisi erityisesti huolehdittava, ettei opetus lipsu tunnustukselliseksi.