Merja Vuori, Espoo

Puolue: SDP

Tulos: 71 ääntä, ei valittu.

Kotisivu: http://www.merjavuori.fi

Tuleeko kuntasi peruskoulusta viedä lapset vuosittain jumalanpalvelukseen, esimerkiksi lukukauden aluksi ja lopuksi?
Ei, säännölliset koululaisjumalanpalvelukset eivät kuulu koulun tehtäviin.

Jos aamu- ja iltapäivätoiminta ostetaan palveluna, miten huomioidaan toimijan tausta?
Toimijan uskonnollisella taustalla ei ole merkitystä.

Miten kouluruokailussa tulee huomioida esimerkiksi juutalainen oppilas joka ei syö sikaa?
Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto, jossa on muuta lihaa.

Tuleeko kuntasi päiväkodissa työskentelevän musliminaisen saada käyttää huivia?
Kyllä, ei kuitenkaan kasvot peittävää.

Tulisiko kunnan järjestää seremoniatila uskonnottomien ja ei-kristillisten uskontojen hautajaisille?
Kyllä tulisi, riippumatta paikallisen seurakunnan linjauksesta.

Tuleeko kunnassasi opettaa osittain yhdessä eri uskontoja ja elämänkatsomustietoa?
Kaikille yhteisiä oppitunteja voidaan järjestää.

Kunnan toimialaan liittymättä: Tulisiko elämänkatsomustiedon opiskelu sallia myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville?
Kyllä.

Ehdokkaan vapaat kommentit

Olen uskonnonvapauden kannattaja.

Arvostan ja kunnioitan kuitenkin jokaisen omaa vakaumusta. Uskonto on useille ihmisille erittäin tärkeä kulttuurinen ja identiteettiin liittyvä asia. Heille usko luo turvaa ja luottamusta tulevaisuuteen. Kaikissa uskonnoissa on tärkeitä moraalisääntöjä, jotka parhaimmillaan ohjaavaat ihmisen elämää hyviin tapoihin ja lähimmäisen arvostamiseen.

Koulun elämänkatsomustiedon opetukseen pitäisi kuulua juuri tärkeiden moraali- ja käyttäytymissääntöjen opettaminen myös niille, jotka eivät kuulu uskontokuntiin.

Minulle uskonnonvapaus tarkoitta myös vapautta olla kuulumatta mihinkään uskontokuntaan. Minä en kuulu mihinkään uskontokuntaan.