28.8.2009

Työsuojelupiiri: kirkon jäsenyyttä ei saa vaatia seurakunnan siivoojalta

Turun ja Porin työsuojelupiirin antaman päätöksen mukaan seurakuntayhtymä toimi väärin vaatiessaan kirkon jäsenyyttä monessa työpaikkailmoituksessaan.

Haettavat työtehtävät ovat olleet ainakin hautausmaatyöntekijä, siivooja, leirikeskuksen työntekijä ja diakonialeirien avustaja. Näistä ainoastaan viimeksimainittu on työsuojelupiirin mukaan tehtävä, joka kirkkolain vaatimalla tavalla liittyy kirkon ydintoimintaan tai oppiin. Muiden tehtävien osalta kyse oli laittomasta vaatimuksesta.

Lisäksi työsuojelupiiri huomauttaa, ettei jäsenyys toisaalta automaattisesti anna valmiutta toimia mainituissa tehtävissä:

Tehtäviin ei diakonialeiriavustajaa lukuun ottamatta lähtökohtaisesti liity kirkkolain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä eika asiallinen käyttäytyminen mainituissa tehtävissa ole työsuojelutoimiston käsityksen mukaan riippuvainen kirkon jäsenyydestä. - -

- - Seurakunnan jäsenyys sinänsä ei työsuojelutoimiston käsityksen mukaan automaattisesti anna henkilölle sellaisia valmiuksia suoriutua sellaisista tehtävistä, joihin työnantaja vastineessaan vetoaa.

Ks. myös ratkaisu kokonaisuudessaan.

Asiaa ovat aiemmin sivunneet mm. uutinen Talonmiehen virka ja kirkon jäsenyysvaatimus sekä oikeusasiamiehen päätös mikrotukihenkilöltä vaaditusta kirkon jäsenyydestä.

Asiasta uutisoi ensimmäisen Turun Sanomat.