19.9.2022

Koraanin polttamisesta ei syytettä "muiden syiden" vuoksi

Valtakunnansyyttäjä on päättänyt olla nostamatta syytettä videosta, jossa Koraani poltetaan ja sen päälle syljetään. Syyte olisi tullut jumalanpilkasta, virallisesti uskonrauhan rikkominen -pykälän 1. tekotavan perusteella. Perusteluna on hyvin yleinen "muut syyt", jonka vuoksi syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta. Tästä tarkemmin ks. rikosasian käsittelyn kulku.

Tekijä myönsi teonkuvauksen, joskin totesi kyseessä olleen Koraanin suomennoksen eikä pyhänä pidetyn arabiankielisen laitoksen. Ratkaisun mukaan tällä ei ole merkitystä, koska lainkohtaa ei tulkita uskonnon sisältä käsin. Olennaista oli, että loukkaavuus on ilmeinen muillekin kuin muslimeille.

Tekijä perusteli toimiaan näin:

- - ettei hänen tarkoituksenaan ollut loukkaaminen vaan yhteiskunnallisia ihmisoikeuksia puolustava aktivismi ja hyväksyttävä yhteiskunnallinen vuorovaikutus, jonka tehostekeinona oli käytetty mm. performanssiesityksiä ja sananvapauden suojaamaa kärkevää retoriikkaa, jolla pyrittiin osoittamaan mm. kaksinaismoralistisia, syrjiviä ja epäyhdenvertaisia arvokäsityksiä yhteiskunnassa.

Syyttäjä ei hyväksynyt selitystä: "- - menettely on ollut luonteeltaan voimakkaan kielteistä ja leimaavaa. Yhteiskunnallinen keskustelu ja siihen kannustaminen olisi ollut mahdollista ilman nyt kyseessä olevaa menettelyäkin." Edellytykset syytteen nostamiselle olivat olemassa.

Video oli poistunut verkkopalvelusta, eikä saatu selville milloin. Näin tekopäiväksi oletettiin syytetyn kannalta paras vaihtoehto eli tekopäivä lähes kaksi vuotta sitten. Toisaalta syyteoikeus jumalanpilkasta vanhenee kahdessa vuodessa. Syyttäjä vetosi mm. tähän päättäessään jättää syytteen nostamatta. Ratkaisun mukaan myöskään "tärkeä yleinen tai yksityinen etu" ei edellytä syyttämistä.

Tekijä on itse julkaissut syyttäjän ratkaisun R22/13 kokonaan.

Arviointia

Käytännössä jumalanpilkkalaki on muuttunut erillisestä rikosnimikkeestä koventamisperusteeksi. Ellei samalla kertaa syyllisty esimerkiksi kunnianloukkaukseen, ei tuomiota tule. Toisaalta yhdessä muun rikoksen kanssa on tuomioita toisinaan jaettu.

Tämä ratkaisu jättää avoimeksi mitä olisi tapahtunut, jos teko ei olisi ollut jo lähes vanhentunut. Syyttäjä mainitsee sen yhtenä perusteluna ratkaisulleen, mutta sen painoarvo jää avoimeksi. Ratkaisun voi lukea myös varoituksena siitä, että jatkossa vastaavasta voi tulla tuomio.