13.3.2022

Tampereen vapaa-ajattelijat: Jumalanpalvelus pois promootiosta

Tampereen vapaa-ajattelijat on lähettänyt kirjeen promootiotoimikunnalle ja ehdottaa ettei promootioon liitetä jumalanpalvelusta. Kirjeessä viitataan oikeuskanslerin kahteen aiempaan kannanottoon:

Julkisyhteisöjen toiminnasta on viime vuosina karsittu erilaisia uskonnollisia menoja. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. käräjähartaudet loppuivat vuonna 2009 - - Samoin Sosiaali- ja terveysministeriön henkilökunnan uskonnollisesta joulutilaisuudesta oikeuskansleri totesi vuonna 2019: "[J]ulkisen vallan järjestämä tai sen järjestämäksi mielletty yhden uskonnon mukainen tilaisuus horjuttaa mielikuvaa eri uskontojen suhteen tasapuolisesta hallinnosta."

Molemmat viitatut ratkaisut on uutisoitu myös tällä sivulla, ks. käräjähartaudet ja ministeriön joulutilaisuudet.

Promootio on akateeminen juhla, jonka muoto vaihtelee yliopistosta toiseen. Tampereella sen järjestää koko yliopisto, yleisempi tapa on yksittäinen tiedekunta järjestäjänä. Virallista merkitystä juhlalla ei ole. Tampereella yliopistot yhdistyivät muutama vuosi sitten, ja nyt tapahtuva tohtoripromootio on uuden yliopiston ensimmäinen. Se voi näyttää suuntaa jatkolle.

Suomessa yliopistot ovat valtion laitoksia ja saavat rahansa lähes täysin joko suoraan tai epäsuorasti valtion varoista. Vapaa-ajattelijoiden esitys on siksi kannatettava.

Yliopistoilla on laaja oma autonomia, joten ministeriötason ohjausta tuskin on odotettavissa. Helsingissä valtiotieteellinen tiedekunta on järjestänyt promootion siten, että jumalanpalveluksen rinnalla on ollut tarjolla vaihtoehtoinen neutraali tilaisuus.