27.5.2024

Eu-vaalikoneissa ei kysymyksiä uskonnonvapaudesta

Uskonnonvapautta löyhästi sivuavia kysymyksiä on kahdessa vaalikoneessa:

Lisäksi on olemassa Humanistin vaalilupaus, jonka yhtenä osana on "EU:n tulee pitää yllä sekularismin periaatetta – valtion ja uskonnon erillisyyttä – työnsä peruspilarina. Ottaen huomioon, että ihmiset uskovat moniin erilaisiin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin, ja että kaikkien käyttämien palveluiden ja instituutioiden tulee pysyä puolueettomina tässä moninaisuudessa - -".

Euroopan parlamentti on antanut lähinnä suosituksia uskonnonvapauteen liittyen. Valtion suhde uskontokuntiin jää pääosin kunkin jäsenvaltion omaan päätösvaltaan. Vuonna 2007 annettiin suositus valtionkirkkojärjestelmien purkamisesta, mutta Suomi vesitti suosituksen.

Sittemmin Euroopan neuvosto on keskustellut ympärileikkauksista, suositellut jumalanpilkkalakien kumoamista ja unionin tuomioistuimen julkisasiamies on sallinut huivikiellon.