16.3.2024

Negatiivisen uskonnonvapauden rikkomisesta korvauksia lukiolaiselle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suositteli 2500 euron korvausta lukiolaiselle, joka oli joutunut vastoin tahtoaan osallistumaan uskonnonharjoitukseen. Keskustelun jälkeen kunta suostui korvauksen maksamiseen.

Lukion rehtorin mukaan seurakunnan kanssa on sovittu aamunavausten olevan yleishumanistisia ja kaikille sopivia. Lukio ei ollut varmistanut, että näin todella olisi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan lukion toimittamat selvitykset ovat myös olleet ristiriitaisia. Kuvauksen perusteella uskonnollisuus on selvää, ja opetushallituksen ohjeita vaihtoehtoisesta tilaisuudesta rikottiin:

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että seurakunnan järjestämät aamunavaukset ovat olleet uskonnollista toimintaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemässä selvityspyynnössä kuvatulla tavalla aamunavaukset ovat koostuneet virrestä tai muusta laulusta sekä papin saarnaa vastaavasta vahvasti uskonnollisesta kertomuksesta. Lisäksi aamunavauksissa on kehotettu opiskelijoita osallistumaan seurakunnan toimintaan. Vaikka aamunavaukset eivät ole sisältäneet rukoilua tai muuta varsinaista uskonnon harjoittamista, aamunavauksia on pidettävä selvästi uskonnollisina ja uskontoon sitouttavina tapahtumina.

- -

- - Uskonnollisista aamunavauksista ei tiedotettu etukäteen eikä niiden rinnalla järjestetty kaikille sopivaa vaihtoehtoista toimintaa. Joinain kertoina opettaja tarjosi yhteydenottajalle mahdollisuuden poistua aamunavauksen ajaksi luokasta käytävälle. Aamunavaukset kuuluvat kuitenkin myös käytävään.

Lukio myönsi virheen tapahtuneen, pahoitteli asiaa ja esitti anteeksipyyntönsä. Se piti kuitenkin korvausta kohtuuttomana tapahtuneeseen suhteutettuna. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei tyytynyt tähän, jolloin kunta taipui ja lukiolaiselle maksettiin korvauksia. Kyseessä on samantyyppinen korvaus kuin aiemmassa ratkaisussa päiväkodin pääsiäsjuhlasta.

Yhdessä oikeusasiamiehen ratkaisun ja sitä seuranneen perustuslakivaliokunnan mietinnön kanssa päätös rajaa selvästi sitä, mitä päiväkotien ja koulujen osalta tarkoittaa perustuslain virke "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.": Kirkkorakennus tilana tai seurakunta toimijana ei itsessään tee tilaisuudesta uskonnollista. Toisaalta uskonnonharjoitus voi olla myös passiivista, eikä riitä ettei pakoteta rukoilemaan vaan ei saa joutua vastoin tahtoaan myöskään kuuntelemaan saarnaa tai vastaavaa.