4.3.2024

Itä-Suomen yliopiston promootiossa ei enää jumalanpalvelusta

Itä-Suomen yliopiston seuraavassa tohtoripromootiossa, joka järjestetään kesällä Joensuussa, ei ole jumalanpalvelusta. Siirtyminen tunnustuksettomaan tilaisuuteen parantaa uskontojen ja julkisen vallan erottamista.

Promootiokoordinaattori Elisa Sulkinoja perustelee tiedotteessa "UEF on monikulttuurinen yliopisto, joten haluamme kunnioittaa kaikkia katsomuksia ja järjestää jumalanpalveluksen sijaan tunnustuksettoman tilaisuuden." Myöhemmin yliopiston rehtori on kommentoinut "- - tohtorikoulutettavista 30 prosenttia on muita kuin suomalaisia. Suomalaisistakin promotoitavista tohtoreista iso joukko ei kuulu kirkkoon - -". Perustelu ei siis ole periaatteellinen julkisen vallan neutraalius vaan luterilaisiin kirkkoon kuuluvien vähentyminen.

Suomalaisilla yliopistoilla on eri käytäntöjä sen suhteen, miten uskonto näkyy toiminnassa. Esimerkiksi Tampereen yliopiston avajaisiin ei kuulu jumalanpalvelusta, mutta promootioon kuuluu; kaksi vuotta sitten paikalliset vapaa-ajattelijat esittivät siitä luopumista.

Tilaisuuksien järjestämistapojen katsotaan kuuluvan yliopistojen itsehallintoon. Aiemmin oikeuskansleri on suositellut että ministeriö ei järjestäisi uskonnollista joulutilaisuutta henkilöstölleen. Ministeriö ilmeisesti noudatti suositusta.