Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa. Nykyisessä muodossaan sitä on järjestetty vuodesta 2004 alkaen.

Toiminnan järjestää kunta joko suoraan omana toimintanaan tai ostopalveluna. Palvelua myyvä taho voi olla myös uskonnollinen toimija, esimerkiksi evankelis-luterilainen seurakunta. Kunnan ei ole pakko järjestää toimintaa, mutta järjestäessään se saa toiminnan kuluihin valtionrahoitusta.

Toiminnan sisällöstä säädetään perusopetuslaissa ja Opetushallituksen laatimassa ohjeessa. Viimeksimaitun mukaan toiminnassa "kunnioitetaan lasten omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämäntapaa ja -arvoja. Samalla huolehditaan, että kukaan ei joudu muita huonompaan asemaan esimerkiksi - - uskontonsa - - vuoksi."

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuksessa ei pitäisi näkyä tekijän mahdollinen uskonnollinen tausta, sillä kyseessä on julkisen vallan säätämä ja rahoittama toiminta. Käytännössä joissakin kunnissa tarjolla on vain hartaushetkiä tai vastaavaa sisältävää toimintaa. Toiset kunnat taas tulkitsevat säädöstä siten, että vanhemmille tarjotaan vaihtoehdoksi kunnan tai seurakunnan vetämää toimintaa, olettaen vanhempien valitsevan kunnan itse järjestämän toiminnan elleivät halua lastensa osallistuvan uskonnolliseen toimintaan. Tämän laillisuudesta ei ole koskaan kanneltu, joten oikeustila on vielä avoin.

Tammikuussa 2018 opetushallitus antoi uudet ohjeet uskonnon roolista peruskoulussa, ja ne ovat soveltuvin osin voimassa myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Näin ollen uskonnonharjoituksen pitäisi jatkossa olla vapaaehtoista, ja sille tulisi olla vaihtoehtoinen ohjelma; ks. uutiset aiheesta.

On olemassa myös seurakuntien kerhoja, joihin voi tulla suoraan koulupäivän jälkeen ja joita koulu mainostaakin. Ne ovat tästä huolimatta seurakuntien omaa toimintaa jota valtio ei rahoita, ja niissä tietenkin saa olla myös uskonnollista sisältöä.

Seuraava hakusana: Abortti


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2024.
Anna palautetta