Katumuskuukausi (historiaa)

Vuonna 2003 kumotun vanhan uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen tuli voimaan kuukauden kuluttua eroilmoituksen jättämisestä:

Joka tahtoo erota evankelis-luterilaisesta tai ortodoksisesta kirkosta tahi muusta uskonnollisesta yhdyskunnasta, tehköön siitä henkilökohtaisesti ilmoituksen - -

Ilmoituksen tehnyt katsotaan eronneeksi, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jolloin ilmoitus tehtiin. Jos kuitenkin ilmoituksen tehnyt sanotun ajan kuluessa peruuttaa ilmoituksensa, raukeaa eroaminen.

Uskonnonvapauslaki 10.11.1922/267, 5 §

Uskonnonvapauslaki muuttui 2003 ja katumuskuukausi poistui osana muutosta. Vuosina 1889-1922 voimassa olleen eriuskolaislain mukaan harkinta-aika oli kaksi kuukautta.

Käytännön syistä verokortit painetaan joulukuussa suunnilleen marras-joulukuun tietojen perusteella. Jos eroaa jommastakummasta valtionkirkosta joulukuussa, eikä pyydä korjattua verokorttia, saa aikanaan veronpalautuksena kirkollisveron osuuden.

Seuraava hakusana: Kirjanpitovelvollisuus


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta