Kirjanpitovelvollisuus, tilintarkastus (historiaa)

Ennen vuotta 2003 uskonnollisten yhdyskuntien ei tarvinnut pitää kirjanpitoa samalla tavalla kuin yhdistysten, yhtiöiden ja osuuskuntien. Nykyään kirjanpitolaki koskee myös uskonnollisia yhdyskuntia. Muutos päätettiin osana uskonnonvapauslain muutoksia 2003 ja se astui voimaan 1.8.2006.

Uskonnonvapauden kannalta muutos oli lähinnä periaatteellisesti positiivinen: se toi uskontokunnat lähemmäs muita yhdistyksiä. Valtionkirkkojen tilintarkastusta säätelee edelleen julkisyhteisöjen tilintarkastajista annettu lainsäädäntö.

Seuraava hakusana: Kirkkolaki


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta