Kirkkolaki

Evankelis-luterilainen kirkko on Suomen ainoa uskontokunta, joka on mainittu suoraan perustuslaissa. Perustuslaki sisältää seuraavan määräyksen kirkkolaista:

Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.

Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään.

Perustuslaki, 76 §

Kirkkolaki taas sisältää määräyksen "Kirkolla on yksinoikeus ehdottaa kirkkolakia kaikesta, mikä koskee ainoastaan kirkon omia asioita, sekä kirkkolain muuttamista ja kumoamista." Tämä tarkoitaa, että Eduskunta ei voi kuin hyväksyä tai hylätä kirkon oman esityksen kirkkolain muuttamisesta. Käytännössä Eduskunta aina hyväksyy kirkkolain muutosesityksen.

Kirkkolain hyväksyttäminen Eduskunnalla on uskonnonvapauden vastaista. Vaikka uskonnonvapaus yleensä nähdäänkin vähemmistöjen turvana, myös kirkolla johon kuuluu kansalaisten enemmistö tulee olla oikeus päättää itse opistaan ja sisäisestä järjestyksestään. Toisinpäin ajatellen Eduskunnan tehtävänä ei ole vahvistaa minkään uskontokunnan sääntöjä ja perustuslain ei pitäisi sisältää viittausta yksittäiseen uskontokuntaan.

Finlexistä löytyy kirkkolaki kokonaisuudessaan.

Seuraava hakusana: Kirkolliskokous


Teksti tarkistettu viimeksi 25.1.2020.
Anna palautetta