Lakivaraus

Joihinkin perustuslain takaamiin perusoikeuksiin kuuluu lakivaraus, joka mahdollistaa perusoikeuden rajaamisen lailla. Tyypillinen lakivaraus on sananvapautta koskeva mahdollisuus rajoitettuun ennakkosensuuriin: "Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia."

Uskonnon ja omantunnon vapauteen ei ole lakivarausta. Perusoikeuskomitean mietinnön mukaan "Tällä ratkaisulla on haluttu korostaa uskonnon ja vakaumuksen vapauden tehostettua suojaa perusoikeuksien joukossa."

Lakivarauksen puuttuminenkaan ei tarkoita, että mitä tahansa voitaisiin tehdä uskonnonvapauden nimissä. Rajanvedosta ks. artikkeli uskonnonvapaus vs. muut lait.

Seuraava hakusana: Liikenne- ja viestintävaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 1.5.2022.
Anna palautetta