Sananvapaus

Sananvapaus on klassinen vapausoikeus ja rinnastuu esimerkiksi uskonnonvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Suomen perustuslaissa sananvapaus määritellään pykälässä 12:

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

Raja uskonnon- ja sananvapauden välillä ei ole tarkka. Sananvapaus kattaa myös uskonnolliset julkaisut, ja vapaus esittää uskontokritiikkiä voidaan sijoittaa joko uskonnon- tai sananvapauden osaksi. Rajanvedolla ei ole käytännön merkitystä, koska molemmat perusvapaudet ovat yhtä tärkeitä.

Suomessa sananvapautta rajoittaa ns. jumalanpilkkalaki eli uskonrauhan rikkomisen 1. tekotapa.

Sananvapauden ja mm. kiihotus kansanryhmää vastaan -pykälän rajanvedosta ks. esim. valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätökset mormonikirkon ja katolisen kirkon arvostelusta ja toisaalta korkeimman oikeuden tuomio islamin arvostelusta.

Seuraava hakusana: Sekulaari


Teksti tarkistettu viimeksi 20.1.2022.
Anna palautetta