Päivähoito, päiväkoti

Lasten päivähoito on Suomessa oikeus, jonka toteuttamiseen on velvoitettu kunnat. Päivähoidon tehtäviin on kuulunut myös uskonnollinen kasvatus, mutta tämä poistui 1.8.2015. Laki säätää asiasta:

- - varhaiskasvatuksen tavoitteena on - - kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa - -

Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36, 2a§

Aiemman lain mukaan päivähoidon tuli "yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää - - uskonnollista kasvatusta."

Käytännössä uskontokasvatus on ollut ja on osin edelleen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon oppien mukaista ja voi tarkoittaa esimerkiksi muutamaa kirkkokäyntiä vuodessa, uskonnollista joulujuhlaa tai seurakunnan työntekijän vetämiä hartaushetkiä. Ruokarukouksista ja muusta päivittäisestä uskonnonharjoituksesta ollaan pääosin luovuttu.

Päiväkotien välillä on suuria eroja, ja joissakin päiväkodeissa uskonnollista ainesta ei ole juuri lainkaan.

Vakaumuksenvapauden kannalta uskontokasvatus on ongelma. Jos sellaista on, siitä on vanhempien yleensä erikseen pyydettävä vapautusta, ja lasten jakaminen ryhmiin vanhempien uskontokunnan mukaan on omiaan vähentämään lasten yhteisöllisyyttä.

Tarkempia tietoja on sivuston Lapset ja nuoret -osiossa.

Seuraava hakusana: Päivänavaus


Teksti tarkistettu viimeksi 25.1.2020
Anna palautetta