Päivänavaus ('aamunavaus')

Päivänavaus on koulun yleisin tapahtuma, joka voi olla uskonnollinen. Uskonnollisten päivänavausten osuus kaikista vaihtelee kouluittain, jossakin se on säännölisesti kerran tai jopa kaksi kertaa viikossa ja toisaalta ehkä vain kerran kuukaudessa. Yleensä tällaisen päivänavauksen pitää jommankumman valtionkirkon työntekijä.

Kuten muistakin uskonnollisista tilaisuuksista, päivänavauksista saa vapautuksen katsomuksensa vuoksi. Uskontokunnan jäsenyyskään ei estä vapautuksen saamista, mutta tämä on melko uusi asia: siitä on oikeusasiamiehen ratkaisu vuodelta 2011 ja se kirjattiin Opetushallituksen ohjeisiin vuonna 2014. Joissakin kouluissa uusia ohjeita ei välttämättä ole vielä täysin otettu käyttöön.

Päivänavaukset määrää perusopetusasetus 20.11.1998/852, 6 § ja lukioasetus 6.11.1998/810, 5 §. Kummassakin todetaan vain "Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella." Laki ei siis velvoita järjestämään lainkaan uskonnollisia päivänavauksia, vaan kaikki päivänavaukset voivat olla katsomuksellisesti neutraaleja. Toisaalta laki ei kielläkään uskonnollisia päivänavauksia, ja niitä voi pitää myös muun kuin valtionkirkon oppien mukaisena.

Vuoteen 1999 saakka peruskouluasetuksessa 12.10.1984/718 määrättiin, että päivänavausten "tulee myönteisellä tavalla liittyä koulussa annettavaan uskonnolliseen ja eettiseen kasvatukseen", mutta toisaalta todettiin erikseen "Oppilas, joka on vapautettu - - uskonnon opetuksesta, on vapautettu myös osallistumasta päivänavaukseen." Erillinen vapautuspykälä poistettiin, koska välissä perustuslakiin oltiin lisätty kaikkea toimintaa kattava negatiivisen uskonnonvapauden periaate.

Laajempi artikkeli ks. Koulun jumalanpalvelukset ja muu uskonnonharjoitus.

Seuraava hakusana: Rakennuskaari


Teksti tarkistettu viimeksi 20.2.2016.
Anna palautetta