Rakennuskaari (historiaa)

Rakennuskaari vuodelta 1734 on vanhinta edelleen osin voimassa olevaa oikeutta. Siinä on tarkat ohjeet kirkon ja pappilan rakentamisesta:

1 §

Kaikki pitäjässä asuvaiset ovat velvolliset rakentamaan ja kunnossa pitämään kirkkoa ja mitä siihen kuuluu, niinkuin kellotapulia, kirkonaitaa, pitäjäntupaa ja vaivaistupaa. Rakennusaineet, ajot ja muut kulut suoritetaan näihin taloluvun mukaan ja päivätyöt ruokakunnittain. Ennenkuin näissä asioissa mitään tehdään, kutsuttakoon pitäjänmiehet kokoon niistä keskustelemaan ja sopimaan.

2 §

Pappilaa pitää myös kaikkien rakentaa taloluvun mukaan, mutta säterit ja karjatalot, samoin myös sätereihin yhdistetyt piiritalot olkoot siitä vapaat. Pappilassa pitää olla tupa ynnä kaksi kamaria, kyökki, panoshuone leivinuuneineen, kaksipohjainen jyväaitta luhteineen, ruoka-aitta, kaksipohjainen lato ja luuva, navetta ja talli, kaikki sen kokoiset, kuin siitä on erittäin säädetty. Nämä huoneet, eikä useampia, kattoinensa ja sisustuksinensa, olkoot pitäjänmiehet velvolliset valmiina toimittamaan kirkkoherralle, ja olkoon hän sitten velvollinen pitämään ne omalla kustannuksellansa kunnossa. Kun ne vanhuudesta ja käyttämisestä, vaan ei papin huolimattomuudesta, johtuvat rappiolle, rakentakoot ja korjatkoon pitäjänmiehet ne kustannuksellansa, ja rakennusaineet otettakoon pappilan tiluksilta, jos sen metsästä riittää. Jos pappila tilustensa ja taloutensa vuoksi tarvitsee useampia huoneita, rakentakoon ja kunnossa pitäköön ne pappi itse, taikka maksakoon mitä puuttuu. Jos hänet muutetaan siitä seurakunnasta, ja talonkatselmuksessa havaitaan hänen rakentaneen enemmän, kuin hänen vuosikautinen rakennusvelvollisuutensa olisi vaatinut, saakoon jälkeentulijaltansa siitä maksun; kuitenkin luettakoon pappilan maalla ne huoneet viiden vuoden rakennukseksi, jotka 27 Luvun 3 §:ssä on luettu kolmen vuoden rakennukseksi, ja vähäisemmät huoneet saman laskun mukaan. Jos pappi omaksi mukavuudeksensa rakentaa useampia huoneita, kuin pappila tarvitsee, ja hänen jälkeentulijansa ei tahdo niitä ottaa pois. Jos hirret on siihen otettu pappilan metsästä, maksakoon ne katselmusmiesten arvion mukaan, ja ne rahat käytettäköön pitäjänmiesten hyödyksi, heidän rakentaessaan pappilaa.

3 §

Kaupungissa rakentakoot ja korjatkoot huoneita ja kartanoa papille ne, jotka siellä omistavat huoneen tahi maata taikka harjoittavat porvarillista elinkeinoa eivätkä erittäin ole siita vapautetut. Kun huoneet on laillisesti rakennettu, pitäköön pappi niistä huolen, etteivät turmellu ja huolimattomuudesta joudu rappiolle.

Rakennuskaari 1.1.1734/2, luku 26

Rakennuskaaren ylläoleva osa on käytännössä ei-sovellettavaa oikeutta. Sitä ei ole koskaan muodollisesti kumottu, mutta esimerkiksi ns. eriuskolaislaki vuodelta 1889 määräsi:

Joka kuuluu muuhun maassa olevaan muuhun protestanttiseen kirkkoyhdyskuntaan kuin evankelis-lutherilaiseen sekä ottaa osaa sen papiston ja kirkonpalvelijain palkkaukseen, olkoon vapautettu kaikesta hengeltä suoritettavasta maksosta muun uskontokunnan papistolle tahi kirkonpalvelijoille.

Seuraava hakusana: Rituaaliteurastus


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2022.
Anna palautetta