Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti ja rekisterihallitus (PRH) mm. ylläpitää rekisteriä uskonnollisista yhdyskunnista. Uskonnollisen yhdyskunnan tulee ilmoittaa PRH:lle uuden paikallisyhteisön perustamisesta sekä yhdyskunnan tai paikallisyhteisön nimenkirjoittajien muutoksista. Käytännössä menettely on samanlainen kuin yhdistyksissä.

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tietoja voi hakea PRH:n yhdistysnetti-palvelusta.

PRH:n tehtäviin kuuluu vain mekaaninen rekisterinpito. Yhdyskunnan hyväksymisestä rekisteriin päättää käytännössä opetusministeriön nimittämä asiantuntijalautakunta.

Muista viranomaisista Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää listaa kansalaisten kuulumisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin ja sen toimipaikoissa voi tehdä ilmoituksen yhdyskunnasta eroamisesta.

Katso myös PRH:n oma sivu uskonnollisista yhdyskunnista.

Seuraava hakusana: Perusoikeusuudistus


Teksti tarkistettu viimeksi 10.1.2024.
Anna palautetta