Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti ja rekisterihallitus (PRH) mm. ylläpitää rekisteriä uskonnollisista yhdyskunnista. Uskonnollisen yhdyskunnan tulee ilmoittaa PRH:lle uuden paikallisyhteisön perustamisesta sekä yhdyskunnan tai paikallisyhteisön nimenkirjoittajien muutoksista. Käytännössä menettely on samanlainen kuin yhdistyksissä.

PRH:n tehtäviin kuuluu vain mekaaninen rekisterinpito. Yhdyskunnan hyväksymisestä rekisteriin päättää käytännössä opetusministeriön nimittämä asiantuntijalautakunta.

Muista viranomaisista maistraatit vastaanottavat ilmoituksen uskontokunnasta eroamisesta ja väestörekisterikeskus ylläpitää listaa kansalaisten kuulumisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Katso myös PRH:n oma sivu uskonnollisista yhdyskunnista.

Seuraava hakusana: Perusoikeusuudistus


Teksti tarkistettu viimeksi 11.3.2016.
Anna palautetta