TSS-oikeudet
Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet

TSS-oikeuksilla tarkoitetaan "taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia". Tyypillinen tällainen on oikeus toimeentuloon.

TSS-oikeudet eroavat vapausoikeuksista siinä, että ne edellyttävät valtiolta aktiivisia toimia. Esimerkiksi uskonnon opetusta jonkun on järjestettävä, uskonnonvapauteen taas riittää että valtio pidättäytyy loukkaamasta sitä. Ks. tarkemmin artikkelista Vapaus, laki ja valtiovalta.

Suomen perustuslaki sisältää TSS-oikeuksina mm. oikeuden sosiaaliturvaan ja oikeuden maksuttomaan perusopetukseen. Perustuslaki ei tarkenna mitä perusopetukseen kuuluu, eikä se siis vaadi nimenomaisesti uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetusta. Uskonnonvapauslain mukaan "Oikeudesta saada uskonnon opetusta säädetään erikseen."

Historiallisesti TSS-oikeuksia pidetään perusoikeuksien toisena sukupolvena, vapausoikeuksien ollessa niiden ensimmäinen sukupolvi.

Seuraava hakusana: TV- ja radiomainokset


Teksti tarkistettu viimeksi 3.1.2024.
Anna palautetta