Yhdistyksestä eroaminen

Suurin osa vähänkään isommista uskontokunnista on yhteisömuodoltaan 'rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta'. Osa, mm. pääosa helluntailiikkeestä, toimii muodollisesti yhteisömuodon 'rekisteröity yhdistys' alla. Lisäksi yhdistyksiksi ovat rekisteröityneet esimerkiksi evlut kirkon sisällä toimivat lestadiolaisuuden suunnat ja monet uskontojen väliset järjestöt. Yhdistyksestä eroaminen on hieman toisenlaista kuin yhdyskunnasta eroaminen.

Yhdistyksestä voi erota joko kertomalla erostaan kokouksessa, tai lähettämällä kirje hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Yhdistyksestä ei voi erota maistraatissa siten kuin uskonnollisesta yhdyskunnasta voi, vrt. hakusana eroaminen uskontokunnasta. Lakiteksti löytyy yhdistyslaista:

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi päättää, että ilmoituksen voi tehdä myös muuten todisteellisesti ja että myös muu hallituksen nimeämä voi ottaa vastaan ilmoituksen, jollei säännöissä määrätä toisin. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 13 §

On epäselvää, onko sähköposti tässä tapauksessa "kirjallinen ilmoitus". Eroilmoituksen muoto on vapaa, esimerkiksi pelkkä "Minä NN eroan yhdistyksestä nimeltä XXX" ja alla päiväys ja allekirjoitus riittää.

Alaikäisten jäsenyydestä ei ole olemassa säännöksiä. Oikeudessa ei tiettävästi koskaan ole käsitelty tilannetta, jossa huoltajilla ja alaikäisellä lapsella tai nuorella tai huoltajilla keskenään olisi ollut erimielisyyttä johonkin yhdistykseen kuulumisesta.

Seuraava hakusana: Yhdistymisvapaus


Teksti tarkistettu viimeksi 3.1.2024.
Anna palautetta