Yhdistymisvapaus

Yhdistymisvapaus on eräs perusoikeuksista. Koska uskontoa harjoitetaan usein ryhmässä, ja pelkästään uskontokuntien käytännöllisten asioiden järjestäminen vaatii vapautta toimia yhdistyksinä, on yhdistymisvapaus oikeastaan uskonnonvapauden edellytys.

Suomen perustuslaissa yhdistymisvapaus on pykälässä 13: "- - Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan."

Erikoistapaus yhdistymisvapaudesta on yhteisöjen oikeus päättää omista sisäisistä asioistaan. Valtionkirkoilla tätä vapautta ei ole, vaan eduskunta voi estää evankelis-luterilaisen kirkkolain muutokset tai muokata ortodoksista kirkkoa koskevaa lakia.

Seuraava hakusana: Yhteisövero


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta