Tekijänoikeudet ja kopiointiluvat

Tämä sivusto on ilmaiseksi jokaisen luettavissa. Tarkoitus seuraavilla rajoituksilla ei ole estää sivuston käyttöä, vaan estää ketään ansaitsemasta helposti vain painattamalla sivun artikkelit kirjaksi tms. tavalla.

Jos tekijänoikeuden käsite on sinulle outo, tutustu esimerkiksi Jukka Korpelan tekijänoikeusaihisiin dokumentteihin.

Lait ja asetukset

Lakiteksteillä ja viranomaisten päätöksillä ei ole tekijänoikeutta. Niinpä kaikki lakeja ja viranomaispäätöksiä -osan tekstit ovat vapaasti kopioitavissa. Kohteliasta toki on mainita, että lakiteksti on otettu tältä sivustolta.

Poikkeuksena ovat muiden maiden lakien käännökset, joihin kääntäjällä on tekijänoikeus. Niinpä erillinen lupa: lakien, asetusten, EU-direktiivien, viranomaispäätösten ym. suomennosten kopiointi tältä sivustolta on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Sitaattioikeus ja linkit

Kuten kaikkiin julkaistuihin teoksiin, pätee tämän sivuston teksteihinkin sitaattioikeus. Osia teksteistä saa siis kopioida, jos niitä kommentoi omassa tekstissään. Sitaatin lähde on mainittava.

Sivustolle linkittäminen on sallittua ja suotavaa. (Suomessa linkityskiellot eivät muutenkaan päde - asiasta on olemassa jopa Linkitä kieltäjä! -kampanja.) Sen sijaan sivujen upottaminen toisen sivun osaksi esimerkiksi IFRAME-elementillä on sallittu vain, jos selvästi kerrotaan, että osa sivusta kuuluu tähän sivustoon.

Paikalliset WWW-kopiot

Omaan käyttöön saa koko sivuston kopioida vapaasti. Helpointa se on wget- tai HTTtrack-ohjelmalla.

Älä tee julkisia kopioita sivuista. Linkitä, tällöin lukija päätyy aina uusimmat tiedot sisältävään versioon sivusta.

Julkaisu lehdessä tai kirjassa

Yhteen lehden numeroon saa sivustolta kopioida sellaisenaan kaksi artikkelia, yhteen kirjaan neljä artikkelia. Lähteeksi on mainittava tämä sivusto.

Laajempaa käyttöä varten voit pyytää luvan osoitteesta info@uskonnonvapaus.fi.

Poikkeukselliset artikkelit

Suvivirren uusiin sanoihin on tekijänoikeus Kari S. Miirosella.


Teksti tarkistettu viimeksi 20.5.2016.
Anna palautetta