Lakeja, asetuksia, viranomaisten päätöksiä ym.

Tälle sivuston osalle on koottu joitakin lakeja, asetuksia, viranomaisten päätöksiä ja muuta sellaista, jotka liittyvät sivuston artikkeleihin ja joita ei helposti löydy muilta web-sivuilta.

Tämä ei ole kattava lakiarkisto, erilaiset säädökset löytyvät paremmin Finlexistä tai mahdollisesti Eduskunnan sivulta.

Nykypäivän lakeja

Perustuslaki, kooste uskonnonvapautta sivuavista pykälistä.

Historiallisia dokumentteja

Eriuskolaislaki vuodelta 1889
Vuonna 1889 säädettiin eriuskolaislaki, jonka ansiosta saattoi ensimmäisen kerran perustaa maassa uusia uskontokuntia, tosin vain luterilaiseen oppiin pohjautuvia.

Laki mooseksenuskolaisista vuodelta 1918
Ennen uskonnonvapauslakia annettiin erillisellä lailla juutalaisille vapaus hakea kansalaisuutta ja todistaa oikeudessa.

Uskontorikokset vuonna 1889
Vuodesta 1889 ainakin vuoteen 1920 voimassa ollut rikoslain luku, joka käsitteli pelkästään uskontorikoksia.

Rituaaliteurastus vuoden 1913 laissa
Armollinen Asetus, jolla juutalaisille ja mahomettilaisille annetaan lupa teurastaa kotieläimiä juutalaisten ja mahomettilaisten uskonnollisten menojen mukaan.

Oikeusasiamies vuonna 1929 - Vapautus hartauksista vankilassa
Ensimmäinen kerta, jolloin oikeusasiamies otti kantaa perus- ja ihmisoikeuksiin, vaikka käsitteitä ei vielä edes tunnettu.

Viranomaisten päätöksiä

Kirkostaeroamiskampanjan mainosten poisto
Syksyllä 1971 eräs vapaa-ajattelijayhdistys osti mainostilaa Helsingin raitiovaunuista. Korkein hallinto-oikeus totesi, että asianomaiset viranomaiset saivat määrätä mainokset poistettavaksi.

Ei-luterilaisen velvollisuus siivota kirkkoa
Vakuutusoikeuden kannan mukaan työttömyyskorvausta ei saa evätä ihmiseltä, joka vakaumukseen vedoten ei ottanut vastaan kirkon siivoustyötä.

Päätös syyttämättä jättämisestä jumalanpilkasta 1999
Vuonna 1998 tehdystä rikoksesta ei nostettu syytettä, koska jumalanpilkkalaki katsottiin tosiasiallisesti kumotuksi ennen 1.1.1999 voimaan tullutta lakimuutosta.

Oikeuskansleri 17.2.2000
Työajat ja uskonnonvapaus: "- - olisiko uskonnollista vakaumusta pidettävä sellaisena syynä, joka oikeuttaisi kieltäytymiseen. Mielestäni tällaista tulkintaa voidaan puoltaa, mikäli työaikaa ei olisi ollut mahdollista muuttaa siten, ettei olisi ollut lauantaitöitä. - -"

Oikeusasiamies 25.5.2001
Saako seurakunta vaatia mikrotukihenkilöltä kirkon jäsenyyttä?

Oikeusasiamies 11.3.2003
Käräjäoikeuden lautamiehen ei ollut sopivaa virkatoimessaan ojentaa tuomitulle Raamattua.

Oikeusasiamies 14.11.2003
Oikeusasiamies vaatii tarkempia ohjeita siitä, miten peittävä huivi musliminaisten passikuvassa saa olla.

Oikeusasiamies 23.2.2004
Mm. uskonnon kysyminen työhaastattelussa.

Oikeusasiamies 27.2.2004
Negatiivinen uskonnonvapaus ja kenttähartaus sotilasparaatin yhteydessä.

Oikeusasiamies 7.5.2004
Uskonnonharjoitus vankilan eristysosastolla.

Oikeusasiamies 4.6.2004
Turun kaupunki sai perustaa muslimeille oman hautausmaan, johon muunuskoisia tai uskonnottomia ei saa haudata.

Oikeusasiamies 11.8.20004
Tieto uskontokunnasta lääkärintodistuksessa.

Oikeusasiamies 21.9.2005
Vaatimus kirkon jäsenyydestä talonmiehellä.

Oikeusasiamies 6.2.2006
Luterilaisen perheen lapsi oli huostaanotettu ja sijoitettu helluntailaiseen perheeseen. Sosiaalitoimi ei ylittänyt ratkaisulla toimivaltaansa.

Oikeusasiamies 29.5.2006
Seurakuntalehtiä (mm. Kirkko ja kaupunki, Kirkkosanomat) ei saa jakaa joka talouteen.

Oikeusasiamies 29.5.2006
Vankilassa pääsy papin puheille saattoi kestää pahimmillaan 2-3 viikkoa. Tämä ja viikoittainen jumalanpalvelus täyttivät kuitenkin perustuslain ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain vaatimukset uskonnonharjoittamisesta.

Tietosuojavaltuutettu 17.11.2008
Jehovan todistajista erotetun tarkastusoikeus seurakunnan tietoihin. Erotetulla on oikeus nähdä erottamisen syyt.

Oikeusasiamies 5.11.2011
Lukion oppilasta ei saanut pakottaa joulukirkkoon, vaikka hän oli Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Oikeusasiamies 11.11.2011
Suonenjoen kaupunki toimi oikein ohjeistaessaan koulut korvaamaan opettajan johtamat ruokarukoukset rauhoittumishetkellä, jonka aikana oppilaat voivat rukoilla itsekseen.

Oikeusasiamies 31.3.2014
Oikeusasiamies mm. kysyy voitaisiinko sotilasparaateissa kenttähartauden sijaan pitää uskonnollisesti neutraali tilaisuus.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 18.6.2018
Lisämaksu vegaaniruuasta oli syrjintää, kun samaan aikaan allergiaruokaa annettiin ilman lisämaksua.

Viranomaisten vastaukset kirjeisiin

Oikeusminsteri Brax rippisalaisuudesta 21.9.2010
Oikeusministeri vastaa kysymykseen siitä, kattaako oikeudenkäymiskaaren rippisalaisuutta koskeva kohta myös pienuskonnot valtionkirkkojen lisäksi.

Lainvalmistelua ym. lähihistoriasta

Perusoikeuskomitean mietintö
Uusia perusoikeussäännöksiä valmistelleen komitean (komitea 1992:3) mietinnön uskonnonvapautta koskeva osa.

Kirjoja ym. ei-virallista vanhemmilta ajoilta

Valtio ja valtionuskonto, K. R. Brotherus, 1910.
Ylioppilaiden keskusteluseuran julkaisu 1900-luvun alusta. Esittää valtion ja kirkon eroa ja käsittelee joitakin muitakin kysymyksiä.

Muuta

Yhdyskuntajärjestykset ym: Uskonnonvapauslain mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan pitää selvittää uskontunnustus, julkisen uskonnonharjoituksen muoto ja yhdyskuntajärjestys. Esimerkkeinä ovat tällä sivulla Islam ja rakkaus -yhdyskunnan ja Suomen helluntaikirkon ao. tekstit.

Oikeusasiamiehen kannanotto uskonnonvapauslakiin
Oikeusasiamies esitti muutoksia lasten asemaa koskevaan kohtaan, mutta piti muuten lakiesitystä hyvänä.