Liittyminen uskontokuntaan

Jokainen täysi-ikäinen saa liittyä sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen.

Uskonnonvapauslaki säätää uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä vain "Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä yhdyskunnalle." Yhdyskuntien omat säännöt voivat määrätä tarkemmin miten liittyminen tapahtuu, esimerkiksi kasteen tai vastaavan rituaalin yhteydessä.

Uskonnonvapauslaki ei kiellä kuulumasta samaan aikaan useampaan uskontokuntaan. Sen sijaan erikseen mainitaan, että jäsenyyden ehtona saa olla kuulumattomuus muihin uskontokuntiin.

Lapset eivät liity automaattisesti vanhempiensa mukana. Alle 12-vuotias voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan lapsen omasta tahdosta riippumatta. 12-17 -vuotiaan liittyminen edellyttää aina sekä liittyjän että hänen huoltajiensa yhteistä tahtoa. Katso tarkemmin artikkelista Lasten uskonnollinen asema.

Seuraava hakusana: Lippu


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2022.
Anna palautetta