Uskonnonvapauslaki

Uskonnonvapauslaki sisältää kolme varsinaista lukua sekä neljäntenä lukuna siirtymäsäännöksiä. Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlexistä.

Laki ei nimestään huolimatta varsinaisesti liity uskonnonvapauteen. Itse asiassa lain kumoaminen ja kaikkien uskontokuntienkin siirtäminen yhdistyslain alaisuuteen parantaisi katsomusten tasa-arvoa.

Laki määrittelee erillisen oikeushenkilön muodon, rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan. Osa lain säädöksistä koskee vain näitä, osa myös valtionkirkkoja. Mikään osa laista ei koske sellaisiakaan uskonnollisia ryhmiä, jotka muodoltaan ovat esimerkiksi yhdistyksiä.

Lain ensimmäinen luku sisältää ensinnäkin lain tarkoituksen ja uskonnollisen yhdyskunnan määrittelyn. Luvun säädökset koskevat myös valtionkirkkoja:

Lain toinen luku sisältää määräykset uskonnollinen yhdyskunta -nimisestä yhteisömuodosta, sellaisen perustamisesta, toiminnasta ja purkautumisesta. Pitkälti sääntely on samanlaista kuin yhdistysten osalta, mutta esimerkiksi uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen vaaditaan 20 henkilöä, kun yhdistyksen voi perustaa 3. Katso myös hakusana uskonnollinen yhdyskunta.

Kolmas luku sisältää viittauksen kokoontumislakiin sekä rangaistukset lakkautetun yhdyskunnan toiminnan jatkamisesta ja jäsenmuutostietojen ilmoittamatta jättämisestä.

Uskonnonvapauslaki uudistettiin kokonaan vuonna 2003. Lisätietoja on artikkelissa Uskonnonvapauslain muutos 2003.

Seuraava hakusana: Uskonnonvapaus


Teksti tarkistettu viimeksi 3.1.2020.
Anna palautetta