Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Peruskoulussa ja lukiossa opiskellaan joko jotain uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Muissa kouluissa (ammattikoulut, kauppaoppilaitokset ym.) vastaavaa opetusta ei ole.

Peruskoulussa Evankelis-luterilaista uskontoa opetetaan aina. Ortodoksista uskontoa pitäisi opettaa ilman erillistä pyyntöä jos kunnassa on vähintään kolme ortodoksilasta. Muun uskonnollisen yhdyskunnan opin mukaista uskontoa opetetaan, jos huoltajat sitä pyytävät ja saman yhdyskunnan jäsenten oppilaita on kunnassa vähintään kolme.

Elämänkatsomustietoa pitäisi opettaa ilman eri pyyntöä, jos siihen oikeutettuja on kunnassa vähintään kolme; käytännössä tämä on tilanne kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Opetukseen oikeutettuja ovat uskontokuntiin kuulumattomat ja ne, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Jokainen voi uskonnollisesta asemastaan riippumatta peruskoulussa huoltajien ja lukiossa omasta pyynnöstä osallistua evlut uskonnon opetukseen. Muiden uskontojen opetukseen saavat osallistua vain uskontokuntaan kuuluvat lapset, poikkeuksena sellaiset joille opetus "kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan." ET-opetukseen pääsy riippuu em. kappaleen mukaan siitä, opetetaanko omaa uskontoa.

Laki sinänsä ei kerro asiaa aivan näin. Siinä puhutaan "enemmistön uskonnon opetuksesta", mutta käytännössä kaikissa kunnissa se tarkoittaa evlut uskontoa. Lisäksi laissa ei suoraan puhuta yhdestä kunnasta, vaan "opetuksen järjestäjästä", mutta se tarkoittaa lähes poikkeuksetta kuntaa.

Kolmen oppilaan rajaa pienuskontojen opetukselle ehdotettiin nostettavaksi kymmeneen vuonna 2013, ks. uutiset aiheesta. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi ehdotuksen syrjivänä, koska valtionkirkkojen uskontojen raja olisi jäänyt ennalleen.

Katso tarkemmin artikkelista Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus tai erilliseltä sivustolta ET-opetus.fi.

Seuraava hakusana: Uskonnonvapauslaki


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2024.
Anna palautetta