Vala ja vakuutus

Eräissä julkisen vallan tehtävissä annetaan vakuutus tai vannotaan kristillinen vala. Näitä ovat:

Poistuneita valoja ovat

Ministerien tilanne on mahdollisesti muuttumassa. Nykyisen säädöksen mukaan ensimmäistä kertaa ministeriksi valittava vannoo/vakuuttaa virkavalan/-vakuutuksen ja vakuuttaa tuomarinvakuutuksen. Muutama ministeri vannoi myös tuomareilta poistuneen tuomarinvalan säädösten ollessa epäselviä, kunnes oikeuskansleri totesi sen virheeksi. Sittemmin valtioneuvosto muutti asianomaista asetusta. Säädös luultavasti tehdään yksinkertaisemmaksi oikeuskanslerin suuntaviivojen mukaan.

Tasavallan presidentti ryhtyessään hoitamaan tehtäväänsä antaa aina vakaumuksellisesti neutraalin vakuutuksen, samoin Eduskunnan puhemies.

Uskonnonvapauslain 5 §:n mukaan jokainen voi vapaasti valita vannooko valan vai antaako vakuutuksen. Aiemmin oli periaatteessa velvollisuus valita nimenomaan uskonnollinen vala, jos kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Vakuutukset annetaan "kunnian ja omantunnon kautta", valat taas vannotaan "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä". Poistunut tuomarinvala alkoi "Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta - -".

Uskonnonvapauden kannalta yhden uskontokunnan oppien mukainen vala valtion organisaatiossa on vastoin vakaumusten tasa-arvoa. Neutraali vakuutus riittäisi kaikille.

Kristillistä valaa pitävät ongelmallisena myös jotkut kristityt. Tämä perustuu Matteuksen evankeliumin 5. lukuun: "Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke - -"

Historiallisesti valapakko - pakko vannoa vala esimerkiksi oikeudessa vastoin vakaumustaan - on eräs niistä asioista, joista kiisteltiin 1800-luvulla uskonnonvapautta ajettaessa.

Vala-sanaa käytetään tarkoittamaan nykyään myös ei-uskonnollista vakuutusta. Näiden valojen kaavoja ei ole kirjoitettu lakeihin tai asetuksiin.

Seuraava hakusana: Valiokunta (Eduskunnan)


Teksti tarkistettu viimeksi 12.1.2022.
Anna palautetta