Vala ja vakuutus

Eräissä julkisen vallan tehtävissä annetaan vakuutus tai vannotaan kristillinen vala. Näitä ovat ainakin:

Vielä käytössä olevia, mutta poistumassa olevia on

Poistuneita valoja ovat

Ensimmäistä kertaa ministeriksi valittava antaa 1.1.2017 alkaen tuomarinvakuutuksen ja valintansa mukaan joko vannoo virkavalan tai antaa virkavakuutuksen. Oikeuskansleri linjasi ratkaisussaan OKV/1694/2016, ettei tuomarinvalan poistuminen estä virkavalan vannomista. Käytännössä virkavakuutusta ja -valaa koskevaa asetusta tarkistettaneen lähiaikoina.

Tasavallan presidentti ryhtyessään hoitamaan tehtäväänsä antaa aina vakaumuksellisesti neutraalin vakuutuksen, samoin Eduskunnan puhemies.

Uskonnonvapauslain 5 §:n mukaan jokainen voi vapaasti valita vannooko valan vai antaako vakuutuksen. Aiemmin oli periaatteessa velvollisuus valita nimenomaan uskonnollinen vala, jos kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Vakuutukset annetaan "kunnian ja omantunnon kautta". Valat taas vannotaan "kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä", paitsi tuomarinvala joka alkaa "Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta - -".

Uskonnonvapauden kannalta yhden uskontokunnan oppien mukainen vala valtion organisaatiossa on vastoin vakaumusten tasa-arvoa. Neutraali vakuutus riittäisi kaikille.

Kristillistä valaa pitävät ongelmallisena myös jotkut kristityt. Tämä perustuu Matteuksen evankeliumin 5. lukuun: "Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin - -"

Historiallisesti valapakko - pakko vannoa vala esimerkiksi oikeudessa vastoin vakaumustaan - on eräs niistä asioista, joista kiisteltiin 1800-luvulla uskonnonvapautta ajettaessa.

Vala-sanaa käytetään tarkoittamaan nykyään myös ei-uskonnollista vakuutusta. Näiden valojen kaavoja ei ole kirjoitettu lakeihin tai asetuksiin.

Seuraava hakusana: Valtioneuvoston oikeuskansleri


Teksti tarkistettu viimeksi 6.1.2016.
Anna palautetta