Sotilasvala ja -vakuutus

Noin kuuden viikon varusmiespalveluksen jälkeen alokkaat ylennetään sotamiehiksi. Tässä yhteydessä jokainen alokas joko vannoo kristillisen valan tai antaa katsomuksellisesti neutraalin vakuutuksen. Valinnan näiden välillä saa tehdä vapaasti. Valoista ja vakuutuksista yleisesti ks. hakusana vala ja vakuutus.

Vala alkaa "Minä N. N. lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä", vakuutus "Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta". Koko sotilasvala on kirjattu säädökseen Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta 1443/2007.

Sotilasvalaa esitti poistettavaksi Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan, kun asevelvollisuuslaki uudistui kokonaan vuosina 2006-2007. Esitys ei johtanut tuloksiin. Vuosien 2014-2015 aikana sotilasvalasta keskusteltiin, ja pääesikunta ilmoitti jäävänsä seuraamaan kehitystä tuomarinvalan osalta. Tuomarinvala poistui vuonna 2017, mutta muutosta sotilasvalan osalta ei kuitenkaan tehty.

Seuraava hakusana: Syyttäjälaitos


Teksti tarkistettu viimeksi 3.1.2024.
Anna palautetta