Sotilasvala ja -vakuutus

Noin kuuden viikon varusmiespalveluksen jälkeen alokkaat ylennetään sotamiehiksi. Tässä yhteydessä jokainen alokas joko vannoo kristillisen valan tai antaa katsomuksellisesti neutraalin vakuutuksen. Valinnan näiden välillä saa tehdä vapaasti. Valoista ja vakuutuksista yleisesti ks. hakusana vala ja vakuutus.

Koko sotilasvala on kirjattu säädökseen Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta 1443/2007. Vala alkaa "Minä N. N. lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä", vakuutus "Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta".

Sotilasvalaa esitti poistettavaksi Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan, kun asevelvollisuuslaki uudistui kokonaan vuosina 2006-2007. Esitys ei johtanut tuloksiin. Ks. mainittu lausunto kokonaan. Vuosien 2014-2015 aikana sotilasvalasta keskusteltiin, ja pääesikunta ilmoitti jäävänsä seuraamaan kehitystä tuomarinvalan osalta. Koska tuomarinvala poistui vuonna 2017, sotilasvala poistunee lähivuosina.

Seuraava hakusana: Syyttäjälaitos


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2020.
Anna palautetta