Todistajan vala ja vakuutus (historiaa)

Aiemmin oikeudenkäynnissä todistajana oleva joko vannoi kristillisen valan tai antoi vakuutuksen. Laki muuttui 1.1.2016 alkaen, ja nykyään kaikki todistajat antavat samanlaisen neutraalin vakuutuksen. Ks. uutiset valan poistumisesta.

Valan poistamista perusteltiin usealla syyllä:

Valoista ja vakuutuksista yleensä ks. hakusana vala ja vakuutus.

Seuraava hakusana: TSS-oikeudet


Teksti tarkistettu viimeksi 9.1.2022.
Anna palautetta