Ovelta ovelle saarnaaminen

Ovelta ovelle -työtä harjoittavat Suomessa erityisesti Jehovan todistajat ja mormonit. Tätä on aiemmin rajoitettu joidenkin kuntien järjestyssäännöissä, ja lääninoikeus on sallinut rajoituksen (Pohjois-Karjalan LO 338/2200/96). Eduskunnan oikeusasiamies sen sijaan puolusti sanan- ja vakaumuksenvapautta:

Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja pitää perustuslain valossa kyseenalaisina kieltoja, joita kunnat ovat järjestyssäännöissään asettaneet ovelta ovelle tapahtuvalle evankelioimistyölle. - - Lehtimaja viittaa uskonnon- ja sananvapauteen ja toteaa, että evankelioimistyön voidaan katsoa olevan perustuslain erityisesti turvaamaa toimintaa.

Oikeusasiamiehen tiedote 21.11.2000

Samassa yhteydessä toisaalta todetaan, että taloyhtiö saa kieltää ovelta ovelle -saarnaamisen omalla alueellaan.

Ovelta ovelle -työn yhteydessä saa kerätä asukkaiden tietoja vain nimenomaisella suostumuksella. Ks. vanhempi tietosuojavaltuutetun kannanotto ja myöhempi uutinen aiheesta.

Seuraava hakusana: Patentti- ja rekisterihallitus


Teksti tarkistettu viimeksi 8.1.2024.
Anna palautetta