Sinetti (historiaa)

Valtion viranomaiset käyttävät erilaisia sinettejä virallisissa asiakirjoissa. Asiaa säätelee vuonna 2009 voimaan astunut Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista.

Aiemmin voimassa oli Valtioneuvoston päätös virastojen sineteistä 14.2.1985/185. Säädös sisälsi määräyksiä myös valtionkirkkojen käyttämistä sineteistä. Uudessa laissa ei enää ole kirkollisia sinettejä käsitelty, vaan ne jäävät kirkkojen omaan päätösvaltaan.

Uusi laki pohjautuu osin jo vuonna 2001 työryhmän mietintöön, joka ehdotti että sinettien käytöstä valtionkirkkojen virastoissa säädettäisiin erikseen. Tämän työryhmän muistio ei aikaisemmin johtanut lainsäädäntötoimiin. Uudempi työryhmä selvitti asiaa vuonna 2007. Muutos on pieni periaatteellinen askel kirkon ja valtion erottamisessa. Ks. uutiset aiheesta.

Seuraava hakusana: Siviilipalvelus


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta