Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta on yksi eduskunnan valiokunnista. Sen toimialaan kuuluvat koulutus ja kulttuuri sekä mm. urheilu ja nuorisotyö. Erityisesti "kirkollisasiat", käytännössä liki kaikki uskontokuntiin liittyvä valtion päätöksenteko, kuuluu sivistysvaliokunnalle.

Valiokunnan työ liittyy melko laajasti uskonnonvapauteen. Se päättää peruskouluja ja lukioita liittyvien lakien muutoksista, ks. esimerkiksi artikkelit Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus sekä Koulun jumalanpalvelukset ja muu uskonnonharjoitus. Myös esiopetus kuuluu nykyään sivistysvaliokunnan alaan, aiemmin se oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan alaa yhdessä päivähoidon kanssa.

Valiokunta on ottanut kantaa mm. pienuskontojen valtiontukeen.

Esimerkiksi nuorisolakia käsiteltäessä hallituksen esityksessä seurakunnat mainittiin esityksen perusteluissa yhtenä kuntien yhteistyökumppanina. Sivistysvaliokunta nosti seurakunnat suoraan lakitekstiin.

Katso myös sivistysvaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Sosiaali- ja terveysvaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 18.1.2024.
Anna palautetta