Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta on yksi eduskunnan valiokunnista. Sen toimialaan kuuluvat koulutus ja kulttuuri ml. kirkollisasiat, sekä mm. urheilu ja nuorisotyö.

Valiokunnan työ liittyy melko laajasti uskonnonvapauteen. Se päättää peruskouluja ja lukioita liittyvien lakien muutoksista, ks. esimerkiksi artikkelit Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus sekä Koulun jumalanpalvelukset ja muu uskonnonharjoitus. Myös esiopetus kuuluu nykyään sivistysvaliokunnan alaan, aiemmin se oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan alaa yhdessä päivähoidon kanssa.

Myös kirkollisasiat kuuluvat valiokunnan alaan. Erityisesti valiokunta voi ottaa kantaa pienuskontojen valtiontukeen.

Esimerkiksi nuorisolakia käsiteltäessä hallituksen esityksessä seurakunnat mainittiin esityksen perusteluissa yhtenä kuntien yhteistyökumppanina. Sivistysvaliokunta nosti seurakunnat suoraan lakitekstiin.

Katso myös sivistysvaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Sosiaali- ja terveysvaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 3.5.2018.
Anna palautetta