Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksi Eduskunnan valiokunnista. Sen toimialaan kuuluvat terveydenhuolto sekä eläkkeet, lapsilisät, toimeentulotuki ja muu sosiaaliturva.

Vuonna 2002 hallitus esitti työttömyysturvalakia, johon olisi työstä kieltäytyminen uskonnollisista syistä jäänyt edelleen epämääräisen ilmaisun "pätevyydeltään verrattavissa" varaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korvasi, perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta, tämän nimenomaisella maininnalla "Työnhakijalla on pätevä syy kieltäytyä hänelle tarjotusta työstä, jos työ on hänen uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksensa vastaista".

Uskonnonvapautta sivuavia asioita valiokunnalle kuuluu myös abortin tekemisestä mahdollisesti uskonnollisin perustein annettava oikeus kieltäytyä, tulevaisuudessa kenties eutanasiaan liittyvät asiat. Valiokunta voi myös ottaa kantaa uskontoon sairaanhoidossa, esimerkiksi alaikäisen kieltäytyessä hoidosta. Esimerkiksi perusoikeusuudistuksen yhteydessä se totesi, että "Alaikäisen hengen ja terveyden suojelun velvoite on ehdoton.", siis ettei vanhempien uskonnon vuoksi voida jättää välttämätöntä hoitoa antamatta lapselle.

Muodollisesti valiokunta käsitteli myös alkoholilain muutoksen, jonka yhteydessä ehtoollisviinin verovapaus poistui.

Katso myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Sotilasvala ja -vakuutus


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta