Uusin päivitys 8.9.2009: Tuomio vain jumalanpilkasta

Halla-aho ja jumalanpilkka

27.3.2009: Päätös syytteestä

Kiisteltyä Scripta-nimistä maahanmuuttokriittistä sivustoa ylläpitävä Jussi Halla-aho on saanut syytteen rikosnimikkeillä "uskonrauhan rikkominen" (siis jumalanpilkka) ja "kiihotus kansanryhmää vastaan". Jumalanpilkan osalta jutun kaava on tuttu: periaatteessa erillinen pykälä on käytännössä muuttunut eräänlaiseksi koventamisperusteeksi, jota ei enää sovelleta itsenäisesti. Esimerkiksi Muhammed-pilakuvista ei tullut syytettä, eikä vapaa-ajattelijoiden Jeesus-pilakuvista. Toisaalta Muhammed eläimiinsekaantujana -kuva toi syytteen, kun mukana oli mm. useampi kunnianloukkaus.

Halla-ahon syyte tuli yksinomaan kirjoitukseen Muutama täky Illmanin Mikalle perustuen. Tässä kirjoituksessa Halla-aho pohtii onko kiihotus kansanryhmää vastaan sallittu tai kielletty samalla tavalla kansanryhmästä riippumatta. Halla-aho ottaa esimerkiksi eräästä pääkirjoituksesta suomalaisiin kohdistuneen lauseen "Päissään surmaaminen on kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre." ja vertaa tätä lauseeseen "Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

Halla-ahon omassa selvityksessä hän katsoo syytteen olevan tahallisen väärinymmärtämisen tulosta:

Mainitun kirjoituksen aiheena tai kohteena eivät olleet somalit, islam tai Muhammad. Kirjoituksen aiheena oli julkisen sanan ja syyttäjäviranomaisten harrastama kaksoisstandardi. Se, että joistakin ihmisryhmistä saa esittää törkeitä ja loukkaavia väitteitä, kun taas joistakin toisista ei saa. - -

- -

[Apulaisvaltakunnansyyttäjä] Kalskeen oman ammattietiikan kannalta syytteen sisältö on käsittämätön, koska länsimaisessa oikeusjärjestyksessä syytteiden (tai tuomioiden) ei tulisi perustua tahalliseen väärinymmärtämiseen. - -

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei hyväksy tätä selitystä, jonka Halla-aho ilmeisesti on esittänyt jo esitutkinnassa (korostus seuraavassa lisätty jälkikäteen):

NNN on kysymyksessä olevassa kirjoituksessa sinänsä todennut, etteivät kaikki somalit ryöstä tai loisi verovaroilla ja ettei hän käsittele edellä tarkoitetun väitteen sisältöä faktana. Toisaalta lausuma on sanamuodoltaan selkeä ja se esitetään korostetusti tummennetuilla kirjaimilla. Lausuman asiasisältö ei muutu, vaikka sitä arvioidaan kirjoituksen muodostamaa kokonaisuutta vastaan.

Jumalanpilkaksi päätöksessä todettiin lause: "Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto". Asiayhteys siinä on samankaltainen kuin edellä somaleja koskevassa osassa.

Syyttäjän tiedotteen mukaan samana päivänä on nostettu kaksi muutakin syytettä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, mutta niissä jumalanpilkka ei ole mukana syytteessä. Lisäksi aiemmin on päätetty nostaa eräässä neljännessä jutussa syyte kunnianloukkauksesta Islamilaisen puolueen puheenjohtajaa kohtaan ilmeisesti Muhammed-pilakuvan lähettämisestä internetin keskusteluryhmään. Näiden muiden päätösten ratkaisujen tekstit eivät olleet käytettävissä tätä uutista kirjoitettaessa.

Ks. myös syyttämispäätös kokonaisuudessaan.

8.9.2009: Tuomio vain jumalanpilkasta

Yllättäen syyte jumalanpilkasta (virallisesti 'uskonrauhan rikkominen') johti tuomioon, mutta syyte kiihotuksesta kansanryhmää vastaan hylättiin. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta 2000-luvulla, kun jumalanpilkasta annetaan "puhdas" tuomio, sellainen jossa jumalanpilkka ei ole mukana useampia rikosnimikkeitä koskevassa nipussa.

Tuomion perusteluissa todetaan ensiksi, että kunnallispoliitikko Halla-ahon kirjoitus on ainakin lähellä sananvapauden ydinaluetta eli poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivää puhetta. Tästäkään ei perustelujen mukaan seuraa rajoittamaton sananvapaus.

Tuomari toteaa, että totuus-valhe -asteikko ei sovellu uskontoihin:

Yleisesti ottaen on selvää, että erilaisten uskonnollisten käsitteiden totuusarvosta ei voida käydä keskustelua samalla tasolla kuin millä keskustellaan esimerkiksi luonnontieteisiin liittyvistä kysymyksistä. Jälkimmäiset voidaan todistaa oikeiksi, kun sen sijaan objektiivisesti arvioiden jo minkä tahansa uskonnon olemukseen kuuluu, että sen käsitteisiin liittyvä totuus on suhteellista. Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa. - -

Ilman muuta onkin selvää, ettei oikeus voi ottaa kantaa esimerkiksi siihen, lähteekö pyhä henki ortodoksisen käsityksen mukaan isästä vain luterilaisen käsityksen mukaan isästä ja pojasta. Toisaalta tässä tapauksessa Halla-aho ei varsinaisesti väittänyt mitään Muhammedista, vaan Muhammedista kertovasta tekstistä; totuus-valhe -asteikolla voi arvioida sitä, onko tekstin sisältö esitetty oikein. "Luterilaisten mukaan pyhä henki lähtee vain isästä" on kiistatta valhe, sillä se kuvaa väärin luterilaisen teologian.

Tuomari päätyy langettavaan tuomioon perustelemalla tätä sillä, ettei Halla-aho viittaa konkreettisiin tapauksiin:

Halla-ahon väitteet on muotoiltu siten, että ne yleistävät väitteen sisällön koskemaan paitsi islamin pyhiä kohteita Muhammadia ja Allahia, myös koko uskontokuntaa. - -

Toisin olisi asia arvioitava esimerkiksi siinä tapauksessa, että Halla-aho olisi asiallisia ja tavanomaisia sanamuotoja käyttäen kritisoinut esimerkiksi sellaisia konkreettisia tapauksia, joissa nuoret muslimitytöt olisivat joutuneet uskontonsa seurauksena huonosti kohdelluiksi.

Kiihotussyytteen osalta tuomari toteaa, että tekstillä on ollut muu kuin loukkaamistarkoitus:

Syytteessä tarkoitetulla väitteellä Halla-aho on selvästi pyrkinyt osoittamaan olevan mahdollista, että maahanmuuttajat saattavat nauttia parempaa suojaa viranomaisten taholta kuin alkuperäisväestö. - - Väitettä ei ole esitetty totuutena, eikä kirjoitusta voi siten myöskään tulkita. Käräjäoikeuden johtopäätös on, ettei Halla-ahon tarkoituksena ole ollut panetella tai solvata somalialaisia vaan mainittu ihmisryhmä on valikoitunut hänen viranomaistoimintaan kohdistamansa kritiikin välineeksi lähinnä sattumaan verrattavista syistä.

Halla-aho on jo ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.

Ks. myös tuomio kokonaisuudessaan.