Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta on yksi eduskunnan valiokunnista. Sen toimialaan kuuluu julkisen hallinnon järjestäminen, esimerkiksi työnjako kuntien ja valtion välillä sekä valtion viranomaisten kesken.

Valiokunnan kannanotot ovat yleensä enemmän käytännöllisiä kuin periaatteellisia. Esimerkiksi vuoden 2003 uskonnonvapauslain yhteydessä valiokunta hyväksyi esityksen viranomaisista, jotka ylläpitävät uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä. Tosin samassa yhteydessä valiokunta huomautti "tällä ehdotuksella ei tulisi muuttaa traditioita koskien oppilaitosten juhlia ja muita perinteitä", mutta tällaiset sivuhuomiot ovat harvinaisia.

Valiokunta laati mietinnön laista, jolla Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero muutettiin suoraksi valtionrahoitukseksi (uutiset aiheesta). Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi hautaustoimi on käytännössä ulkoistettu valtiolta kirkolle.

Valiokunta muodollisesti käsittelee Evankelis-luterilaista kirkkoa koskevan kirkkolain muutokset. Valiokunta voi vain ehdottaa teknisiä korjauksia, jotka eivät vaikuta sisältöön. Käytännössä valiokunnan rooli tässä on ollut kumileimasin; teoriassa se voisi ehdottaa koko muutosehdotuksen hylkäämistä, ja käytännössä näin kävi vuonna 2020 perustuslakivaliokunnan hylättyä kirkkolain muutosesityksen, ks. uutiset aiheesta.

Katso myös hallintovaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Hallitusmuoto


Teksti tarkistettu viimeksi 7.1.2024.
Anna palautetta