Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on yksi eduskunnan valiokunnista. Sen toimialaan kuuluvat nimensä mukaan työelämää koskevat lait sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Myös siviilipalvelus kuuluu tälle valiokunnalle.

Valiokunnan ala sivuaa uskonnonvapautta useissa kohdissa. Esimerkiksi työaikalaki sisältää uskonnollisia yhteisöjä koskevan poikkeuksen ja viittaa epäsuorasti kirkkolakiin vapaapäivien osalta. Työttömyysturvan osalta mietinnön laativa pääkäsittelijä on sosiaali- ja terveysvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voi antaa lausunnon.

Valiokunta käsittelee yhdenvertaisuuslain muutokset ja siviilipalvelusta koskevat asiat.

Katso myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sivu.

Seuraava hakusana: Ulkoasiainvaliokunta


Teksti tarkistettu viimeksi 29.1.2022.
Anna palautetta